Skal hindre svenske gettotilstander i Groruddalen

I dag signerer Oslo kommune og staten en tiårsavtale om innsats i Groruddalen. Målet er å hindre utenforskap og gettotilstander som man ser i byer som Stockholm, Malmø, København, London og Paris.

Signerer Groruddalssatningen 2017-2026

TI NYE ÅR: Kommunalminister Jan Tore Sanner signerer avtalen mellom staten og Oslo kommune. Byrådsleder Raymond Johansen venter på tur.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi er ikke på vei mot gettotilstander, men vi skal være oppmerksomme på at hvis mange er utenfor, føler seg utenfor og ikke er en del av samfunnet så kan det skje, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (A).

Groruddalssatsningen ble startet i 2007. Det er denne avtalen som nå forlenges med ti år fra 2017 til 2026.

De siste årene har det vært sprøytet 1,5 milliarder kroner inn i Groruddalen, men jobben med å løse de sosiale utfordringene på Oslos østkant er på ingen måte over.

I Groruddalen er andelen arbeidsledige høyere enn i resten av byen. Samtidig er inntektene lavere, færre har høyere utdanning og det er flere sosialhjelpsmottakere. Og frafallet i videregående skole er høyere her enn blant ungdom generelt i Oslo.

– Nå må vi sørge for at flere ungdommer gjennomfører skolen og vi må sørge for at flere kommer i arbeid. Det er viktig for Groruddalen, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Det er de fysiske oppgraderingene som har vært mest synlige de siste ti årene. Groruddalen har fått mange nye parker, turstier og dalen har generelt fått en ansiktsløftning.

– Vi har lykkes med mye i Groruddalen, ikke minst har området blitt attraktivt.

Høy andel minoriteter

50 prosent av de som bor i dalen har minoritetsbakgrunn. De har gjennomsnittlig lavere inntekt og kommer dårligere ut på en rekke levekårsområder enn resten av befolkningen.

– 44 prosent av de som begynner på skolen kan ikke godt nok norsk. Det må vi gjøre noe med. Barnehage er det viktigste enkeltvirkemiddelet for at de skal kunne norsk, sier Johansen.

De neste ti årene er staten og Oslo kommune enige om at pengene skal brukes på å bedre levekårene. Det skal gjøres ved å styrke språkkunnskapene, sørge for at flere deltar i arbeidslivet og nærmiljøet, og at færre faller fra i videregående skole.

– Den viktigste medisinen mot det er at flest mulig kan norsk. Det ønsker vi å gjøre ved at flest mulig går i barnehage. Vi må sette inn tidlig innsats i småskolen for å hindre at noen faller utenfor, slik at de gjør seg kvalifisert til å få en plass i arbeidslivet, sier Johansen.

De tre satsingsområdene er:

  • Oppvekst og utdanning
  • Sysselsetting
  • Nærmiljø

Ikke enige om en prislapp

Avtalen sier ingenting om konkrete tiltak eller hvor mye penger som skal brukes. Den forrige avtalen sikret at kommunen og staten bidro med 50 millioner hver hvert år, i praksis har det vært brukt mer.

– Det vil vi komme tilbake til i fremtidige budsjett. Det som er viktig nå er at vi har blitt enige om konkrete satsninger og mål, sier kommunalministeren om finansieringen.

Groruddalen

INGEN GETTO ENNÅ: Groruddalen er ikke gettofisert slik mange liknende steder i andre europeiske

Foto: Holm, Morten / Scanpix