Hopp til innhold

Skal hindre overvann og oversvømmelser

Nye «kjeftesluk» skal bekjempe oversvømmelser når ekstremvær setter inn. I Drammen installeres 30 stykker i innfartsveien Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

Kjeftesluk i Bjørnstjerne Bjørnsons gate

De ny kjefteslukene skal hindre oversvømmelser av Drammen sentrum. Nå installeres de på nesten en kilometer med firefelts vei langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

Statens vegvesen forbereder seg på en våtere framtid, med hyppigere og kraftigere regnvær. Flere steder på Sørlandet og Østlandet har de siste dagene vært rammet av oversvømmelser på grunn av mye nedbør og avløpsrør som ikke klarer å ta unna vannet.

I Drammen har Statens vegvesen kommet med en mulig løsning på fremtidige oversvømmelser, i samarbeid med Ulefos AS.

Thomas Holst

Thomas Holst er byggeleder i Statens vegvesen.

Foto: Svein Ommundsen / nrk

– Strømsø er veldig flat. Du har en åsside som fører mye vann ned via bekker og rør, og så flater alt ut før Drammenselva. Midt mellom der ligger Bjørnstjerne Bjørnsons gate og det gjør det vanskelig å drenere veien og gjøre den robust for overvann, forteller Thomas Holst, byggeleder i Statens vegvesen.

Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen er en sterkt trafikkert innfartsgate som nå utvides til firefelts vei den siste snaue kilometeren før Strømsø torg. På denne strekningen skal de nye «kjefteslukene» prøves ut.

Oppgraderer eksisterende sluk

Statens vegvesen og Ulefos AS prøver nå å videreutvikle de eksisterende kjefteslukene til å kunne ikke bare lede regnvann til avløpsnettet ved normal nedbør, men kunne endre funksjonen og lede vannet andre steder ved ekstremvær.

– Vi måtte lage en egen konstruksjon for å få vannet fra gata og inn i grøfta. Vi har tatt utgangspunkt i et eksisterende kjeftesluk hvor man bare får vannet inn i sluket og ned i bakken, men i stedet for at det skal gå ned i bakken og overbelaste overvannssystemet så går det gjennom og ut og fordeler seg i grøfta, sier landskapsarkitekt Kristine Laukli.

Det nye sluket har fått navnet LOD Drammen, og det vil bli montert 30 sluk på en strekning på 700 meter.

Det var fagtidsskriftet Anleggsmaskinen som først omtalte saken.

Kjeftesluk

Vanlige sluk leder regnvann fra vegbanen og ned i eksisterende avløpsnett, med fare for overbelastning og oversvømmelse. Det nye sluket skal lede deler av vannet ut på baksiden av sluket og ut i regnbedet.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

Planter som må tåle tørt og vått

Kristine Laukli

– Vi skal plante 10 000 stauder i gata, forteller landskapsarkitekt Kristine Laukli.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

I tillegg til de nye slukene, har vegvesenet også forsket mye på hva slags planter som skal plantes i regnbedene og som tåler de spesielle vekstvilkårene som vil bli der.

– Vi skal plante 10 000 stauder i gata. Det som blir spesielt her er at de periodene det ikke er regn, vil det bli veldig tørt for plantene, derfor må plantene tåle begge deler.

Spenningen knytter seg altså til hvor godt dette nye infiltreringssystemet vil fungere når veien åpnes for trafikk neste høst. Thomas Holst tror imidlertid at den nye gata vil bli blant de siste som står under vann under ekstreme nedbørmengder.

– Det som fyller seg først er den V-formede grøften mellom veianlegget og sykkelveien, den er noe utradisjonell. Så fylles sykkelveien før veien står for tur, men da står også andre ting på Strømsø under vann. Vi har lagt veien så høyt som mulig for å kunne ha ferdsel, sier Holst.