Skal ha underslått 6,4 millioner kroner

Mannen som er siktet for grovt underslag fra Sykehuset Østfold skal ifølge anmeldelsen fra sykehuset ha underslått drøyt 6,4 millioner kroner.

Sykehuset Østfold Kalnes

Sykehuset Østfold anmeldte en av sine ansatte for underslag før jul.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Politiet mottok en anmeldelse fra Sykehuset Østfold den 22. desember, bare to dager før julaften. Samme dag arresterte politiet vedkommende, som siden har sittet varetektsfengslet med brev- og besøkskontroll siden 25. desember.

Ifølge fengslingskjennelsen fremgår det av sykehusets anmeldelse at det er foretatt utbetalinger til siktedes konto med drøyt 6,4 millioner kroner.

Knut-Aleksander Hymer

Politiadvokat Knut-Aleksander Hymer ønsker ikke å si noe om hvor mye som skal ha blitt underslått.

Foto: Tomas Berger / NRK

Politiadvokat Knut-Aleksander Hymer ønsker ikke å kommentere summen.

– Det jeg kan bekrefte, er at beløpet er betydelig. Så får den videre etterforskningen de kommende ukene vise beløpets størrelse og sakens omfang for øvrig. Vi ønsker ikke å gå mer konkret inn på saken nå, ettersom det fremdeles er tidlig i etterforskningen, sier han til NRK.

Hymer vil heller ikke å gi noe informasjon om hvor lenge dette skal ha pågått.

– Dette er en økonomisk straffesak som tar noe tid å etterforske. Vi må nesten få litt arbeidsro og noen uker til å jobbe videre.

Skal ha betalt for tjenester

Mannen skal ifølge kjennelsen både ha forfalsket kopier av genuine fakturaer og produsert fiktive fakturaer fra leverandører til Sykehuset Østfold.

Han skal også ha misbrukt innloggingsdetaljene til sin sjef for å anvise fakturaer.

Deler av pengene skal siktede ha brukt til å betale for tjenester han selv har mottatt. Politiet har blant annet opplyst at de skal avhøre håndverkere som har utført oppdrag for siktede.

– Vi har hatt noe etterforskning gjennom julen, men etterforskningen er i en innledende fase. Vi ønsker å avhøre vitner og andre som kan ha noe å si i saken før vi går ut og bekrefter opplysninger, forteller Hymer.

Langt nede

Kristin Morch

Ifølge forsvarer Kristin Morch tar klienten siktelsen svært tungt.

Foto: Ytterbøl & Co

Heller ikke mannens forsvarer, Kristin Morch, ønsker å gå nærmere inn på opplysningene som kommer frem i fengslingskjennelsen.

– Det er alt for tidlig i etterforskningen, så jeg kan rett og slett ikke si noe mer konkret på nåværende tidspunkt, sier hun.

Forsvareren fortalte mandag at siktede har vært samarbeidsvillig i avhør, men hun ønsket ikke å kommentere saken utover det politiet sier.

– Min klient er langt nede og tar saken veldig tungt. Hvorvidt han erkjenner straffskyld eller ikke, ønsker jeg ikke å kommentere, men jeg kan si at han samarbeider svært godt med politiet.

Siktede var selv ikke til stede i tingretten da han ble fengslet før nyttår. Han samtykket imidlertid til fengsling i fire uker og fengslingsspørsmålet ble avgjort som såkalt kontorforretning.

Det var Fredriksstad Blad som først skrev som siktelsen mandag.