Skal ha sømløs kollektivtrafikk

Lederne i NSB, Ruter og Østfold fylkeskommune presenterer i dag «Sømløst i sør», et samarbeidsprosjekt om fremtidens kollektivtrafikk langs østsiden av oslofjorden. I løpet av ti år skal reisende kunne benytte én billett, uansett om reisen går med tog, buss eller T-bane - uavhengig av bytter. I videoen snakker NSBs konsernsjef Geir Isaksen.

11. april 2013 inngikk Østfold fylkeskommune, Ruter og NSB et samarbeid for å lage fremtidens kollektivtilbud på østsiden av Oslofjorden, sør for Nordstrand. Samarbeidsprosjektet ble kalt «Sømløst i sør», og går i korthet ut på at man i løpet av en tiårsperiode skal kunne benytte én billett på reiser i området - uavhengig om man kjører buss, tog eller t-bane eller bytter mellom dem. Dette vil gjøre det mye enklere - og sømløst - for de reisende.