Skal få flere til å fullføre videregående

Fylkeskommunens fireårsplan er strammere økonomisk, men skal satse mer på skolen.

Lærling

Flere lærlinger skal få plass og gode læringsbetingelser, strammere fylkesøkonomi til tross. Det mener både Arbeiderpartiet og Høyre etter at ny økonomiplan ble lagt fram i går.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Flere elever og lærlinger i Østfold skal fullføre videregående skole, og bestå med godt resultat. Dette er et av hovedsatsingsområdene i fylkesrådmannens forslag til økonomiplan for de fire neste årene.

Arbeiderpartiets gruppeleder på Fylkestinget, Siv Jacobsen, mener det er en riktig prioritering – selv om budsjettene blir strammere i årene som kommer.

– Det er ett av vårt viktigste områder, det å få lærlinger ut i lære. Der skal det ikke stå på penger. Hovedproblemet er å få plasser til de lærlingene som trenger.

Les mer om lærlinger i Østfold:

Tre satsingsområder

I går la fylkesrådmannen frem sitt forslag til økonomiplan for Østfold fylkeskommune fra 2015 til 2018.

Der kom det frem at budsjettene vil bli strammere, og at de fleste av oppgavene derfor må driftes billigere.

– Det sier seg selv at vi må prioritere hardt, sier Jacobsen.

– Flere lærlingplasser, bedre kollektivtilbud og mer vedlikehold på veiene er de tre viktigste områdene for oss.

Skal og må lære av andre

Også Høyres gruppeleder på fylkestinget, Gretha Kant, fastslår at lærlingplasser må ha høy prioritet.

Hun mener det er mulig å få det til, selv med strammere økonomi.

– Vi er absolutt dårligst i klassen på dette samarbeidet med virksomheter og næringsliv for å få til et godt samarbeid, sier Kant.

– Vi har mye å lære av andre fylkeskommuner, og nå har vi fått en million i statlige midler for å se på hvordan dette kan bli bedre.