Skal bygge toaletter for 7,8 millioner

Et nytt toalettanlegg på Svinesund skal gjøre det enklere å lette på trykket for sjåførene i tungtransporten.

Svinesund tollsted

Do-køene skal ned på norges mest trafikkerte grenseovergang.

Foto: Heidi Gomnæs

I grensekontrollen på Svinesund hoper det seg ofte opp med vogntog. Men når naturen kaller finnes det kun fire innleide toaletter som sjåførene må dele på.

7,8 millioner kroner for 11 toaletter

Et nytt toalettanlegg skal nå settes opp ved siden av trailerparkeringen og ekspedisjonen. At prisen blir over 700 000 pr toalett er ikke unaturlig forteller prosjektleder i Statsbygg Kjell Pettersen.

– Vi har hatt det ute på anbud og fått inn flere anbud som ligger ganske likt i pris. Vi er sikker på at prisen er korrekt.

Har tatt høyde for 2500 vogntog i døgnet

Trafikken over Svinesund er stor, og vokser stadig. Derfor ønsker Statsbygg et toalettanlegg som kan håndtere den økende trafikken.

Det er et toalettanlegg som er spissa inn mot brukerne som er der. Det er i hovedsak tungtransport som skal innom kontrollområdet.

Kjell Pettersen, prosjektleder i Statsbygg
Tollkontor Svinesund
Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Toalettanlegget er derfor planlagt som et svært solid bygg.

–Det skal være holdbart. En konsekvens av det er at det blir mindre løsøre.

– Så her skal det ikke være mulig å gjøre hærverk for de store summene?

– Det er lagt fokus på at det skal være slitesterkt, slik at bygget medfører mindre vedlikeholdskostnader senere.

Båser som skal kunne spyles

– Det blir små båser som skal være enkelt å vedlikeholde. På grunn av at det er veldig stor trafikk på Svinesund kontrollområde , så er det lagt opp til at båsene skal kunne spyles fra utsiden for en rask og grundig rengjøring, forteller Pettersen.


32 kvadrat lett synlig fra parkeringen

For prisen av 7,8 millioner kroner blir det et bygg som står i stil med resten av området.

– Det blir et vanlig bygg med tre-kledning og spist tak og innganger fra siden. Så det skal stå i stil til eksisterende bygg.

Toalettregningen på 7,8 millioner kroner skal fordeles mellom politiet tollvesenet og veivesenet.

Tollkontor Svinesund
Foto: Heidi Gomnæs / NRK