Skal bruke én million kroner på å behandle én sak

– Pengesløseri, sier Arne-Rune Gjelsvik i Fremskrittspartiet i storfylket Viken.

Viken fylkesting

MØTEGLAD GJENG: Politikerne i Viken fylkesting skal møtes mange ganger, men foreløpig har de få saker å debattere.

Foto: Tom-Egil Jensen

Neste uke skal politikerne i Viken samle seg til en rekke utvalg på ulike steder i det store fylket.

Møtevirksomheten toppes med et to dagers fylkestingsmøte i Fredrikstad med overnatting, i slutten av mars.

Og prislappen for dette blir 1,1 million kroner, ifølge en tidligere beregning fra rådmannen.

– Når det ikke er saker til behandling, er det galskap å bruke over én million kroner for å gjennomføre en møterunde. Vi møtes ikke for moro skyld. Vi møtes for å representere våre velgere og debattere politikk, sier Arne-Rune Gjelsvik fra Frp.

Arne-Rune Gjelsvik (Frp)

Arne-Rune Gjelsvik (Frp) mener møterunden burde avlyses og at sakene flyttes til neste møte.

Foto: Vegar Erstad / NRK

– Dette er pengesløseri. Denne møterunden burde vært avlyst. Da ville vi spart skattebetalerne for over én million kroner.

Én sak til orientering

Sakene som skal behandles av de 87 fylkestingspolitikerne 25. og 26. mars skal først opp i underutvalgene neste uke.

I Utdanningsutvalget er det kun en orienteringssak, nemlig en tilstandsrapport for videregående opplæring i skoleårene 2018 og 2019. I sakspapirene til Næringsutvalget er det ikke en eneste sak. I de andre utvalgene er det også nesten tomme sakslister.

Likevel må mange fylkestingspolitikerne ta seg fri fra jobb, reise langt og kanskje også overnatte på hotell for å delta på fylkestingsmøtet i Fredrikstad. Da bør en forvente at de får flere saker til behandling enn dette, mener Gjelsvik fra Frp.

– Her har vi en dag med møter i forkant og to dager i møter med fylkestinget og så skal vi i prinsippet ikke behandle noen verdens ting. Det er under enhver kritikk at ikke fylkesrådet har levert noe som helst til behandling.

Halvard Ingebrigtsen

Fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap).

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Rådet som fremskrittspartipolitikeren Gjelsvik viser til er det rødgrønne fylkesrådet som nå styrer landets mest folkerike fylke, Viken.

Åtte møterunder i året

Men sakene til fylkespolitikerne vil komme etter hvert. Det hevder fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen (Ap).

– Vi tiltrådte 1. januar i år. Det tar tid å legge frem saker. Vi skal legge frem mange store saker dette året, blant annet garanti om lærlingplasser, budsjett og utbygging av E18.

Det er fylkestinget selv, med støtte fra Fremskrittspartiet og Høyre, som har vedtatt at det skal være åtte slike møterunder i året i Viken.

Ingebrigtsen forsvarer at politikerne møtes selv om det ennå er få punkter på møteplanen. Dette er også en anledning for opposisjonen til å ta opp saker.

– Og jeg vil også tro at de politiske partiene som sitter i opposisjon har saker de vil fremme. Sånn er demokratiet, sier Ingebrigtsen til NRK.