Nå kan elevene chatte med helsesøster

Ny chattetjeneste skal sørge for at elever raskere kommer i kontakt med den personen de trenger å snakke med på skolen.

Elevtjenesten

Hver fjerde elev dropper ut av videregående skole i Norge. Ved Rosthaug videregående skole i Buskerud håper man å raskere komme i kontakt med elever som har problemer.

Foto: Buskerud Fylkeskommune

Rosthaug videregående skole er den første skolen som tar i bruk det nye nettstedet Elevtjenesten.no.

Elever ved skolen skal nå kunne chatte med rådgivere, helsesøstre, kontorpersonale og mobbeteamet på skolen.

Åse Marit Hovden

Hovden understreker at tilbudet er bygget opp på bakgrunn av tilbakemeldinger fra elevene.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

– Dette er en elevportal som skal gjøre det enkelt for eleven å få kontakt med den de trenger å snakke med, når de trenger det. Det skal være lav terskel, det er trygt og man kan også være anonym, sier folkehelserådgiver i Buskerud fylkeskommune Åse Marit Hovden.

Rosthaug er «pilotskole» for prosjektet, som er gjennomført i samarbeid med Modum kommune, Buskerud fylkeskommune, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Ny måte å jobbe på

Elevtjenesten har en chatte- og meldingsfunksjon, og det finnes også en bank med ofte stilte spørsmål innen områder som kropp og helse, hjemmeforhold, yrke og utdanning, mobbing og skolemiljø.

– I kartleggingsarbeidet vi har gjort ga elevene uttrykk for at de opplevde det som vanskelig og uoversiktlig å vite med hvem man kan prate med om hva. Hvor de er og når de er tilgjengelig. Vi ser på dette som en ny måte å jobbe på og støtte elevene, forklarer Hovden.

– Men er det ikke viktig å møte dem personlig?

– Jo. Det her skal være en link inn. Man driver ikke med dyp veiledning over chattetjenesten, da vil man raskt innkalle til et personlig møte.

Hver fjerde elev dropper ut av videregående skole i Norge. Det gir en årlig samfunnskostnad på åtte milliarder kroner, skriver Buskerud fylkeskommune i en pressemelding.

Elevtjenesten Rosthaug videregående skole

Eksempel fra nettsiden. Grønn farge betyr at personen er pålogget og kan chatte.

Foto: Skjermdump elevtjenesten.no

Møtes på ungdommenes arena

Målet er at dette prosjektet etter hvert skal brukes på flere andre skoler i fylket.

– Men man må tørre å jobbe på en litt annen måte. Det krever et godt samarbeid av skolen og kommunehelsetjenesten, og at man klarer å tenke litt annerledes, sier Hovden.

Hun forteller at man ikke vet hvor mange flere elever som nå eventuelt vil ta kontakt, men understreker at dette er bygget opp etter tilbakemeldinger fra elevene.

– De har vært med på å si hva de trenger. Vi har prøvd å lage noe som er på samme arena som ungdommene, så vi håper jo at flere tar kontakt, avslutter Hovden.