Skal behandle overspisingslidelse

Modum Bad skal i gang med et nytt behandlingsopplegg for mennesker med en overspisingslidelse. Ifølge institusjonen, er det i dag dårlig med behandlingstilbud for denne gruppen, selv om spiseforstyrrelsen er dobbelt så vanlig som anoreksi og bulimi.