– Det er en kamp mot klokken

Lektor Ivar Fahsing ved Politihøgskolen mener politiet har hastverk med å få avhørt vitnene etter terrorangrepet 22. juli.

Utøya/Ivar Fashing

700 personer skal avhøres etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya.

Foto: Kim Erlandsen/Politihøgskolen / NRK

Han frykter at den store mediedekningen gjør at vitnene kan komme til å blande sammen ting de har hørt, lest eller blitt gjenfortalt, med det de faktisk har opplevd.

– Det er en slags kamp mot klokken. All den informasjonen som de har opplevd er som vi pleier og si "ferskvare", og med det enorme medietrykket som denne saken har, så er det selvsagt en fare for at man blander sammen ting. Jo lengre tid det går, jo mer øker den faren, sier han til NRK.no.

700 personer skal avhøres

Ivar Fahsing jobber med videreutdanning av etterforskere ved Politihøgskolen, og han har lang erfaring fra politiet og Kripos. Han mener at vitnene nå må avhøres så fort det lar seg gjøre.

Hele 700 personer skal avhøres etter terrorangrepet i Oslo og massakren på Utøya 22. juli.

– Påvirkning kan skje relativt fort, men det er veldig individuelt. Det er vanskelig å gi et fasitsvar på hvor fort man blir påvirket, men poenget er at det må gjøres relativt fort, sier han.

Samtlige politidistrikter involvert

AUF-deltakere fra hele landet var samlet på Utøya, derfor er samtlige politidistrikter involvert i etterforskningen. Fungerende politimester Jan Erik Strøm i Søndre Buskerud politidistrikt, sier at de ennå ikke har startet med vitneavhør.

Jan Erik Strøm

Jan Erik Strøm kan fortelle at avhørene ikke har startet.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Nå må vi bare vente og se hva Oslo egentlig ber oss om, men jeg tror det vil bli vanlig vitneavhør av folk som har vært i nærheten. Og av dem som har overlevd og som nå er hjemme igjen. Jeg tror også at det skjer andre steder i landet hvor folk nå befinner seg, sier han.

Han syns ikke det er rart at de foreløpig ikke har hørt noe fra Oslo politidistrikt når det gjelder avhørene.

– Jeg syns det er helt rimelig at de må ha litt tid for å systematisere hva de spør om, og at dette blir gjort på en ordentlig måte.

Føler seg trygge på politiet

Ivar Fahsing mener at politiet i Norge har bred nok erfaring til å etterforske en så omfattende sak uten hjelp fra politiet i utlandet.

– Jeg må ta forbehold om at jeg ikke kjenner denne konkrete saken, men det er klart at det å koordinere så mye informasjon er en utfordring. Men det har man gode systemer for, sier han.

– Vi må huske på at dette ikke er den første, virkelig store etterforskningen som norsk politi utfører. Det er mange andre saker, selvfølgelig av en helt annen karakter, som genererer enorme mengder avhør. En sak som har gått de siste årene er for eksempel den såkalte «lommemann-saken», som også genererte enorme mengder med informasjon. Norsk politi besitter de riktige systemene og rutinene for å håndtere den type informasjon. Jeg føler meg trygg på at de også vil klare det i denne saken, fortsetter han.