– Burde vært fredet for lenge siden

200 år etter at vi ga Fredriksten festning til svenskene som pant på den inngåtte Mossekonvensjonen, ble i dag festningen fredet av Riksantikvaren.

Fredriksten festning, Halden

Fredriksten festning skal aldri mer brukes til krigshandlinger. Nå er den fredet og skal fungere som en kulturarena.

Foto: Rainer Prang / NRK

– Vi har planlagt dette i flere år. Vi visste at grunnlovsjubileet kom og vi visste at denne dagen, 16 august, kom. Dette er dagen hvor våre styrker forlot festningen for å markere endelig fred med svenskene. Det er nå en fredet festning og det er evig fred med Sverige, sier Riksantikvar Jørn Holme.

Han var i dag med på det storslåtte arrangementet i Halden, hvor det også ble markert at det ikke skal skje flere krigshandlinger på festningen.

– Den skal aldri mer brukes som festning, den skal være en kulturarena – ikke minst for barn og ungdom som skal få oppleve vår fortid, skjønne vår nåtid og glede seg over en rik fremtid, sier Holme.

Riksantikvaren

Riksantikvar Jørn Holme markerte i dag evig fred med Sverige på Fredriksten festning.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Burde vært fredet tidligere

Fredriksten festning i Halden er med sin lange og ærerike historie et særdeles betydningsfullt nasjonalt monument, og det er knyttet viktige historiske og politiske forhold til festningen.

Formålet med fredningen av Fredriksten festning er å sikre og bevare et i nasjonal sammenheng særdeles viktig forsvarsanlegg med vesentlig riks-, militær- og arkitekturhistorisk betydning.

Thor Edquist

Thor Edquist og kommandanten på festningen.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

– Dette er den største festen vi har hatt på årtier. Vi har antagelig ikke hatt en slik dag i Halden siden byjubileet i 1965, sier en stolt Ordfører, Thor Edquist (H).

– Østfold er jo det fylket som reddet grunnloven. Halden hadde stort bidrag siden svenskene ikke klarte å innta festningen, og man mener jo da at Karl Johan ble mildere og gikk med på fredsforhandlinger, sier han.

Men han innrømmer at han synes festningen burde vært fredet for lenge siden.

– Det burde vært gjort tidligere, ja. Det er et riksklenodium, så at den er fredet er på høy tid.

LES OGSÅ:

Forplikter overfor staten

Schou

Visepresident på Stortinget, Ingjerd Schou, synes det var på tide at Fredriksten ble fredet.

Foto: Kathrine Brønn / NRK

Hovedtaler under dagens arrangement, visepresident til Stortinget Ingjerd Schou, deler Edquists syn på fredningen.

– Jeg er litt overrasket over at det tok så lang tid, men det er på sin plass å gjøre det på en slik jubileumsdag. Jeg synes det er både gildt og fint. Men dette forplikter. Ikke bare for kommunen, men også overfor staten. Jeg håper nåværende regjering og kommende regjering får til det. Dette skal vedlikeholdes, og det skal brukes for å bli tatt vare på, sier hun.

Det er hele festningsanlegget – hovedfestning, utenverk og forterreng – med bygninger, festningsmurer, porter, bastioner, voller, plasser, veier, monumenter, grøntanlegg som omfattes av fredningen.

Nasjonale Festningsverk presenterte sin verneplan for Fredriksten festning i november 2006.

Det var da klart, at det var et enormt etterslep av vedlikehold for festningen i Haldens del, og nærmere 200 millioner måtte til for å hente inn forspranget tidens tann hadde.

SE VIDEO: Garden opptrer på festningen

Garden på Fredriksten

– Krig er det verste som kan skje

Fra 2007 og fram til i dag har det vært jobbet sammenhengende med å bedre sikkerheten på festningen. Det å sette murene i stand og brannsikre bygninger innenfor det enorme festningsanlegget har hatt høyeste prioritet.

I fjor ble det brukt mer enn 20 millioner på oppussing av Fredriksten festning. I 2020 skal etterslep av oppussing være à jour.

Det var også teaterpremiere på den fredede festningen i dag. Stykket, «Fredriksten festning – Nordens Gibraltar», er et uteteater som handler om da svenskene lå i Iddefjorden og skjøt mot byen og festningen.

Det kommer bud om overgivelse andre steder i fylket, men det er først når kommandanten får bud om at både Christian Frederik og Carl Johan har undertegnet «Mossekonvensjonen» at Ohme motvillig lar svenske soldater marsjere inn i festningen.

– Begge forestillinger blir gedigne. Det blir beskyting fra kanonbåter i havna og fra Rødsfjellet, slik det var for 200 år siden, sier ordfører Edquist entusiastisk.

– En må huske på hvor brutal krigen var. I 1814 var det nesten 70.000 soldater og de fleste var her i Østfold. Det var flere hundre som ble drept, det var blodige kamper og man ble lagt i massegraver. Det er viktig å ha respekt for dem som ga sitt liv. Det er viktig å vite at krig er det verste som kan skje. Det ser man i Syria og på Gaza, minner Riksantikvaren om.

Garden foran stor folkemengde

Garden var på plass for å markere fredningen.

Foto: Kathrine Brønn / NRK