Sjursøya-dommen blir stående

Verken påtalemyndigheten eller CargoNet anker dommen i Sjursøya-saken.

Godsvognstamme foran sammenrast terminalbygg Sjursøya

Tre personer ble drept da 16 løpske godsvogner kjørte fra Alnabru og rett inn i et terminalbygg på Sjursøya.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Godsselskapet ble dømt til å betale 6 millioner kroner i bot, men ble frikjent for grov uaktsomhet.

– Dommen er akseptabel. Det er viktig for CargoNet at man ikke er blitt holdt ansvarlig for at det ikke var etablert sporveksler på Alnabru, som ville hindret vognene fra å rulle ut, sier CargoNets forsvarer, advokat Morten Hugo Berger.

Påtalemyndigheten vil heller ikke anke

I slutten av juni ble CargoNet dømt i Oslo tingrett for å ha opptrådt uaktsomt, men ikke grovt uaktsomt i forkant av ulykken i mars i fjor.

Påtalemyndigheten fikk medhold i at selskapet opptrådte uaktsomt da parkeringsbremsen ikke ble brukt på ulykkestoget på 430 tonn som trillet ukontrollert ned fra godsterminalen på Alnabru til konteinerterminalen på Sjursøya, der tre mennesker omkom og fire ble skadd.

Heller ikke påtalemyndigheten ønsker å anke dommen.

– Det har sammenheng med at påtalemyndigheten er fornøyd med resultatet i forhold til straff i denne saken, sier aktor Carl Graff Hartmann til NRK.

Hør saken

– Tar et moralsk ansvar

Selskapet ble dømt til å betale en bot på 6 millioner kroner, men ble ikke dømt til å betale oppreisning til de etterlatte.

– I tillegg fremkommer det klart av premissene i dommen at man har vurdert skyldgraden som svært liten, og ikke slik påtalemyndigheten hevdet, at det var utvist grov uaktsomhet, sier Berger.

Artikkelen fortsetter under bildet

Morten Hugo Berger

CargoNets forsvarer Morten Hugo Berger sier dommen er akseptabel.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Dette, sett i lys av at man ønsker å legge saken bak seg, spesielt også av hensyn til de etterlatte, så har man konkludert med at man ikke ønsker å anke dommen, sier Berger.

Leif Erik Nordmos far ble drept i ulykken. Nå er han talsmann for de berørte etter ulykken. Han sier at de har slått seg til ro med dommen, og at de er fornøyde med at Jernbaneverket vil utbetale erstatning.

– Jernbaneverket har uavhengig av dom valgt å ta et moralsk ansvar. De tilbyr alle etterlatte og skadde en oppreisning, noe vi er svært glad for.

Erstatningsbeløpene klart i september

Nordmo sier at erstatningsbeløpene vil være klare i løpet av september, men vil foreløpig ikke si noe om hvor mye de får.

Artikkelen fortsetter under bildet

Leif Erik Nordmo i Oslo tingrett

Leif Erik Nordmos far ble drept i ulykken. Han sier de berørte har slått seg til ro med dommen.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Det er lagt til grunn lignende ulykker fra tidligere år. Da er det Åsta-ulykken som har vært nærmest i omfang.

Etter Åsta-ulykken i 2000 utbetalte NSB og Jernbaneverket ti millioner kroner til 117 overlevende og etterlatte. Etter ulykken på Sjursøya er det 14 som skal få utbetalt erstatning. Uansett er ikke erstatningsbeløpene som er det viktigste, sier Nordmo.

– Alle parter må ta lærdom av det som har skjedd. Dette skal ikke kunne skje i landets hovedstad.