Sjuåring skåldet av lekkasje i fjernvarmenettet

Den sju år gamle jenta fikk andre- og tredjegradsforbrenning på foten. Hafslund visste at det var en feil i området, men den skulle ikke fikses før i sommer.

Munkedamsveien

LEKKASJE: Her i Munkedamsveien like ved Aker Brygge fikk en førsteklassing brannskader på foten på grunn av en lekkasje fra fjernvarmeanlegget. Nå byttes de ødelagte elementene ut.

Foto: Trine Bråthen / NRK

Fjernvarmeanlegget i Oslo består av 600 kilometer rør under bakken, og leverer varme til over 5000 bygninger i hovedstaden.

For drøyt to uker siden fikk en lekkasje i et av disse rørene store konsekvenser for en sju år gammel jente på søndagstur med familien.

Truls Jemtland

Kommunikasjonsdirektør i Hafslund Varme, Truls Jemtland, synes ulykken er tragisk, men mener likevel at kontrollen med fjernvarmeanlegget er god.

Foto: Trine Bråthen / NRK

– Rett før klokken 16 kom far og datter gående. Far ser det damper opp fra en midtrabatt og ringer brannetaten. Under den samtalen tråkker datteren på gressplenen, hun går gjennom og får varmt vann på foten sin, forteller Truls Jemtland, som er kommunikasjonsdirektør i Hafslund Varme.

Jenta får andre- og tredjegradsforbrenning og blir hentet av ambulanse.

Politiet og brannetaten bekrefter hendelsen, familien til jenta selv ønsker ikke å bli intervjuet.

– Skulle ikke skjedd

Årsaken til lekkasjen skal være at vann har trengt inn i et betongelement som holder selve fjernvarmerøret på plass, og dermed har det oppstått utvendig korrosjon, altså rust.

Ifølge Hafslund var lekkasjen var så liten at alarmen som skal varsle om feil ikke hadde registrert den.

– Er alarmsystemene deres gode nok, når de ikke fanger opp at det kommer varmt, nesten kokende vann opp i grunnen?

– Systemene kan alltid bli bedre, men vi har fokus på å øke omfanget av alarmsystemer og vi har et program gående for å gjøre dette tryggere. Men dette var en ulykke som ikke skulle skje, og vi ser på hva vi kan gjøre for at det ikke skal skje igjen, sier Jemtland.

Lekkasjestedet i Munkedamsveien

Brennhett vann kom opp til overflaten i midtrabatten i Munkedamsveien. Dette bildet ble tatt av Hafslund like etter at ulykken skjedde.

Foto: Hafslund

Feilvurdering

I Munkedamsveien er man nå i gang med å skifte ut elementene der lekkasjen oppsto.

Men allerede i februar fikk Hafslund kjennskap til at det var en feil på fjernvarmesystemet i området.

– Beslutningen ble at feilen var så liten at vi skulle ta den til sommeren. Sett i ettertid skulle vi selvfølgelig hatt en annen beslutning, sier kommunikasjonsdirektøren.

Som en følge av ulykken har Hafslund endret rutinen for hvordan de vurderer situasjonene der de tror det kan være en lekkasje eller skade.

Politietterforskes

Lekkasjestedet i Munkedamsveien

Lekkasjen ble stoppet samme ettermiddag, og området ble sperret av.

Foto: Hafslund

Sentrum politistasjon etterforsker ulykken.

– Det vi må se på er om det er noe straffbart som har skjedd i forbindelse med dårlig vedlikehold fra Hafslunds side, eller om det er et hendelig uhell, sier politioverbetjent Anette Rødsand Lund.

Også Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er orientert om det som skjedde.

– Vi forventer at Hafslund selv følger opp og setter i gang nødvendige tiltak etter dette, sier avdelingsdirektør Torill Tandberg.

Rørene med rustskader

Disse elementene er det nå som byttes ut. Ifølge Hafslund er det ikke mulig å se noe der lekkasjen oppsto.

Foto: Trine Bråthen / NRK