De etterlatte har ikke fått noe etter brannen

De etterlatte etter brannen på Gulskogen der sju menn omkom vurderer rettssak mot Gjensidige Forsikring.

Brann på Gulskogen

Bilde fra brannen på Gulskogen. Arkivfoto.

Foto: Knut Brendhagen / NRK

Brannen skjedde natt til 9. november 2008.

Advokat for de etterlatte Thomas Benestad, mener de har krav på over en million kroner i erstatning.

– Forsikringsselskapet Gjensidige forsikrer eier og utleier av den aktuelle boligen som brant og der ligger det en ansvarsforsikring. Det er i forhold til den forsikringsdekningen vi vurderer sak, sier Benestad.

For ett år siden fulgte de etterlatte enkene rettssaken etter Gulskogen-brannen i tingretten i Drammen.

En polsk mann ble dømt, men i ankesaken i mars i år ble han frikjent i lagmannsretten. Dermed mistet de etterlatte muligheten til oppreisning.

Brant inne

Sju polske menn brant inne i trehuset ved Gulskogen stasjon i november 2008. Kripos fant ingen rester av verken røykvarslere eller brannslukkingsapparat i ruinene.

– Vi har vurdert denne tragiske brannsaken og etter å ha gått gjennom brannrapporter og sakens faktum så mener vi at eier og utleier har et ansvar i denne saken og det har de tegnet forsikring for. Det er denne vi retter oss mot, sier Benestad.

Flere parter

I Gulskogen-brannen er det mange parter. Huseier Cibora Eiendom, leietager Proffjobb, som så leide det videre til en polakk, som igjen leide ut leilighetene.

Over 20 personer skal ha bodd i det tre etasjer høye trehuset som manglet isolasjon og skulle rives. Men ingen reagerte på boforholdene.

Under rettssaken hevdet daglig leder i Cibora at huset var utstyrt med brannslukkingsapparat og brannvarslere da det ble leid ut til Proffjobb i 2004. Proffjobb er siden gått konkurs og hadde i tillegg et annet forsikringsselskap. Dermed blir det nå mat for juristene om de etterlatte har krav på erstatning.

Kritiske blikk

– Her er det flere selskaper som man kan rette et kritisk blikk mot, men problemet er at disse selskapene enten er gått konkurs eller forsvinner under overflaten så snart vi nærmer oss dem, sier Benestad.

Gjensidige Forsikring er huseier Cibora Eiendoms forsikringsselskap. Fagsjef i Gjensidige Stein Uhnger sier de ikke har avgjort hvordan de stiller seg til kravet fra de etterlatte.

– Dersom partene ikke er enige så vil det være normalt at saken løses ved at den blir belyst for en domstol. Det er ikke uvanlig i ansvarssaker, men vi håper selvfølgelig at vi kan klare å løse saken uten at det skal være nødvendig, sier Uhnger.

Betyr det at Gjensidige prøver å finne løsninger som er de etterlatte til gode?

– Vi ser kritisk på det som har skjedd, på rettsregler og faktum. Også ser vi hvorvidt det forligger et ansvar eller ikke, sier Uhnger.