Hopp til innhold

Sju ganger i retten

En 45 år gammel mann får nå straffesaken sin opp i retten for sjuende gang. Det skal være norsk rekord.

Angrep mot Bandidos i Drammen
Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Høyesterett har bestemt seg for å behandle en anke fra en 45-åring fra Hamar, som var med på å sprenge Bandidos-hovedkvarteret i Drammen i lufta i 1997.

En kvinne ble drept, og det ble gjort skader for mange hundre millioner kroner.

11 års fengsel

I Eidsivating lagmannsrett sist sommer ble han dømt til fengsel i 11 år, men forsvarer John Chr. Elden anket straffeutmålingen til Høyesterett.

- Det er etter min mening ingen grunn til å gi elleve års ubetinget fengsel for et forhold som skjedde i 1997, sier Elden til Dagbladet.

Han sier at Høyesterett denne gangen skal ta stilling til betydningen av den lange saksbehandlingstiden i rettsapparatet.

45-åringen ble første gang dømt til åtte års fengsel i Drammen tingrett i 2002. Dommen ble i Borgarting lagmannsrett hevet til 12 år, og stadfestet av Høyesterett i 2003.

I 2007 fastslo Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) at Norge hadde brutt menneskerettighetene i saken, slik at Høyesterett høsten sammen år måtte oppheve sin egen dom. Dermed kom straffesaken opp på nytt i lagmannsretten denne sommeren.