Sju års fengsel for pillesmugling

Tre menn er dømt til lange fengselsstraffer, etter at Tollvesenet fant 171.000 rivotril-tabletter i et ungarsk vogntog i fjor.

Stort tablettbeslag

Tollvesenet fant 171.000 rivotriltabletter i et vogntog i fjor.

Foto: Tollvesenet

En lørdagsmorgen i februar i fjor stanset et vogntog for vanlig tolldeklarering på Svinesund. Etter at papirarbeidet var unnagjort ble kjøretøyet plukket ut for stikkprøvekontroll.

Trailersjåføren innrømmet ganske fort at han hadde seks bager fulle av tabletter i førerhuset på vogntoget.

Mannen sa seg villig til å bistå politiet med å finne fram til mottakerne av tablettene. Det førte til en politiaksjon som varte hele dagen, og som endte med at to personer til ble pågrepet på en bensinstasjon ved E6.

To tilstod alt

I begynnelsen av mai måned møtte de tre mennene for tingretten i Halden. Vogntogføreren og en av de andre mennene erkjente skyld i tråd med tiltalen. Den tredje mannen erkjente bare ansvar for 30.000 av de 170.000 tablettene.

Vogntogføreren innrømmet i retten at han hadde tatt på seg en kurer-oppgave mot betaling.

De to andre mennene hadde kjørt fra Ungarn til Norge i privatbil, en bil som tilhørte samboeren til en av dem. De hadde krysset grensen og ventet på vogntoget på en bensinstasjon ved E6.

Solgte norske klær i Ungarn

Den ene av de domfelte er syrisk statsborger. Han har bodd i Ungarn de siste 20 årene, og han har vært i Norge flere ganger. Han skaffet brukte klær i Norge som han brakte tilbake til Ungarn for å selge på markeder der.

Mens han holdt på med slik handel fikk han tips om at han kunne kjøpe tabletter i Ungarn og selge dem dyrt i Norge. Via den andre tiltalte kom han i kontakt med vogntogføreren, og det ble gjort avtale om transporten.

Prisen for å få tablettene fraktet til Norge skulle være tre euro pr. eske med 100 tabletter. Vogntogføreren skulle med andre ord få ca. 5.000 euro for kurer-jobben.

Strafferabatt

Halden tingrett

Halden tingrett hat dømt de tre mennene til lange fengselsstraffer.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden tingrett fant at alle de tre var skyldige i smugling av 171.000 tabletter. Normalt straffenivå for dette skal etter tingrettens oppfatning være åtte års fengsel.

Tingretten har lagt vekt på mennenes vilje til å samarbeide. Vogntogføreren, som tilstod for tollerne at han hadde tablettene i bilen, og som bistod politiet med å finne fram til de to andre, slipper med fengsel i fire år.

Den andre mannen som erkjente straffskyld for smuglingen, er dømt til fengsel i seks år.

Den tredje, som bare kom med en begrenset tilståelse, må sone sju og et halvt år i fengsel. Alle de tre har sittet fengslet siden de ble tatt i februar i fjor, og dette kommer til fradrag.