Sjøfuglbestanden minker kraftig

Sjøfuglbestanden minker og minker. Per-Arne Johansen har telt hekkebestander siden 1989, og sier at nedgangen gjelder for alle sjøfugler.

Ærfuglen samler seg til vårens leik

Mange av sjøfuglene er rødlistet fordi det stadig blir færre av dem.

Foto: Knut Dreiås

– Sjøfuglene sliter både i Østfold og resten av landet. Det er sterk tilbakegang på de fleste artene.

Per-Arne Johansen

Hobbyornitolog Per-Arne Johansen teller hekkebestander, og ser at det er en markant nedgang for sjøfuglene.

Foto: Inger Marie Eriksen

Ifølge miljøstatus.no har sjøfuglartene vært i kontinuerlig tilbakegang siden overvåkingen startet i Norge for omtrent 50 år siden.

16 av de 28 helt marine sjøfuglartene som oppholder seg i norske farvann i løpet av året er på den norske rødlista. Det vil si at de regnes som nær truet, sårbar, sterkt truet eller kritisk truet.

Dystre tall

Johansen er hobbyornitolog og har telt hekkebestander for Fylkesmannen i Østfold i mange år sammen med Åge Sten Fredriksen. I år er intet unntak, og det er dyster statistikk de sitter på.

– Ut på Heia i 1992 fant vi 103 ærfugl-reder, mens i år har jeg telt 12, så det sier sitt, sier han og sukker.

I tillegg til at ærfuglen sliter, sier han at i Østfold er det også kritisk for fiskemåker og terner.

– De var det veldig mange av på 70-tallet. Men nå minker bestanden for hvert år, sier han.

Har du lest disse?:

Matmangel

Ifølge forskning.no mener sjøfugleksperter og havforskere at den markante nedgangen i bestanden i mange tilfeller skyldes mangel på mat og næringssvikt. De trekker frem klimaendringer, endringer i tareskogsystemene og endringer i fiskeriene og fiskebestandene som forklaring.

Johansen tror også en viktig grunn til at sjøfuglene forsvinner er matmangel.

– Det er sikkert mange grunner, men matmangel er sikkert én av hovedårsakene. Mange måker trekker nå innover til byer for der er lettere tilgang på mat som hamburgere og pommes frites, sier han.