Hopp til innhold

Sjelden kontrollvisitt på Hvalerøyene

På øyene Herføl og Nordre og Søndre Sandøy er det et generelt forbud mot å kjøre motorvogn. I dag var Hvaler-politiet ute for å sjekke om folk holder seg til loven.

Lensmannen på Hvaler kontrollerte i dag trafikken på de østre øyene. Det er nemlig kjøreforbud på de tre øyene Nordre og Søndre Sandøy og Herføl - med mindre du ikke har spesiell tillatelse.

ØKNING: Hvaler kommune har bedt politiet om å intensivere kontrollene av kjøreforbudet på de østre øyene i øygruppa. Reporter: Lars Håkon Pedersen. Foto/redigering: Bjørn Ruud.

Lensmann Ivar Prestbakken sier de i mange år har fått meldinger om ulovlig kjøring, og nå er det blitt et økende problem.

– Vi oppfatter det slik. Vi har hatt møter med kommunen, og de ønsker at vi intensiverer kontrollene. Derfor er vi her i dag, og vi kommer til å følge opp videre også.

Begrenset dispensasjon

For å kjøre på de tre Hvalerøyene Herføl og Nordre og Søndre Sandøy trenger du nemlig dispensasjon fra kommunen. Dette er i hovedsak forbeholdt fastboende, næringsdrivende og håndverkere.

Kjøreforbud på Hvalerøyene

ADVARSEL: Dette skiltet forteller hvilke regler som gjelder for ferdsel med motoriserte kjøretøy på Herføl og Nordre og Søndre Sandøy.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Ellers er det forbudt å bruke motoriserte kjøretøyer, men likevel er det en del som drister seg til å ta med bilen.

– Det er blitt et ganske stort parkeringsproblem på Kirkøy, og kommunen har prøvd å ta tak i det med å bygge nye parkeringsplasser. Men det er jo også et økende antall biler, og kanskje også det at folk har blitt mer bekvemme, sier Prestbakken.

Hensikten med kjøreforbudet er å unngå unødvendig trafikk i det sårbare naturområdet. For dem som ikke har tillatelse, men likevel velger å kjøre, venter en bot på drøyt 4 000 kroner.

– Så det kan absolutt være lurt å søke kommunen om løyve fastslår lensmann Ivar Prestbakken.

– Aldri sett kontroller

Yrkessjåfør Reidar Reinertsen er en av dem som ble kontrollert i dag. Han kjører grus for fastboende, som for det meste brukes for å holde veiene ved like.

Han har tillatelse fra kommunen til å kjøre næringsoppdrag på øyene, og kontroller er langt fra noe å hisse seg opp over, mener Reinertsen.

– Det var på tide. Jeg har kjørt her i mange år, og har ikke sett et menneske ha kontroll, sier han til NRK.

Sondre Olsen, rørlegger som ble tatt i kontroll på Søndre Sandøy på Hvaler

TATT: Rørlegger Sondre Olden hadde ikke den nødvendige tillatelsen til å kjøre ATVen han bruker til å komme seg rundt på Søndre Sandøy.

Foto: Bjørn Ruud / NRK

Reinertsen har sett mye kjøring på øyene, men det er vanskelig for ham å avgjøre om det kjøres mye ulovlig.

– Det kan jeg ikke påstå, men det er mye trafikk her til enkelte tider. Det er personbiler og biler med varehengere. Det skulle jo bli mindre trafikk når dispensasjonene ble innført, sier yrkessjåføren.

Fikk bot

Og det ble også delt ut noen bøter for ulovlig kjøring denne fredagen før pinse. Rørlegger Sondre Olden måtte sjekke med sjefen, og fant ut at firmaet ikke hadde gyldig tillatelse til å bruke ATVen han kjører rundt med.

– Han hadde en dispensasjon for fem år, men den lå i den gamle ATVen, sa sjefen. Vi har byttet til en ny en, så da hjelper vel ikke det.

– Det er sure penger, men den boten her leverer jeg på kontoret for å si det sånn, sier han