Sjekk kartet før du kjøper planter

For å unngå skuffelser er det viktig å velge planter som trives med klimaet der du bor. Sjekk kartet over herdighetssoner, så vet du hvor landet ligger.

Diverse planter inne i gartneri

Mye spennende å velge. Men sjekk om planten du vil ha tåler klimaet der du bor.

Foto: Camilla Næss / NRK

– Det er mange som har gått på en smell og kjøpt planter som ikke passer i hagen sin ja, sier gartner Steinar Johansen. Han oppfordrer ferske hageeiere om å finne ut hvilken sone de bor i før de kjøper planter.

Gartner med aspargesplante

Steinar Johansen, her med en aspargesplante. Herdighet H4/H5.

Foto: Heidi Sivertzen-Oksmo

Kjøpelystne hageeiere kan bli fristet i gartnerier og hagesentre. Men vit at alt som selges der du bor, ikke nødvendigvis trives der du bor. Når hagefolket snakker om «H5» og «H7», er det ikke et hemmelig kodespråk. Det er herdighetssonene det dreier seg om.

Norge kan deles inn i herdighets-eller klimasoner fra H1 til H8. H1 er sonen med mildest klima, mens H8 er sonen med tøffest klima. En plante i sone H8 kan plantes i alle soner, mens en plante i klimasone H4 kan plantes i sone H1 til og med H4.

Store lokale variasjoner

Samtidig er ingenting skrevet i stein. Det finnes hageeiere som har lykkes med planter som egentlig ikke skulle trives hos dem.

- Vindbrytere og lune kroker kan gjøre en H5-hage til en H4-hage. Herdighetssonene er bare indikatorer, sier Steinar Johansen. Man må jo teste ut og prøve seg fram.