Sjåføren risset inn nytt mønster i utslitte dekk

Da Statens vegvesen kontrollerte det svenske vogntoget, stusset de på mønsteret på dekkene. Det hadde føreren laget selv.

Laget nytt mønster i utslitte bildekk

Svensken hadde laget tre nye riller på blankslitte dekk (bildet til venstre). Siden dekket allerede var blankslitt, stakk de nye rillene så dypt at dekket sto i fare for å gå i stykker.

Foto: Statens vegvesen

Kontrollørene var ikke særlig imponerte over den kreative svenske vogntogsjåføren som ble stanset på svenskegrensa ved Ørje i Østfold.

Fire av dekkene var helt utslitt, men sjåføren hadde tatt kniven i egen hånd og forsøkt å lure seg inn i landet på blankslitte dekk.

– Det originale mønsteret var slitt nesten helt bort, og det var laget tre nye langsgående riller i dekket. Det var ganske lett å se at ikke var originalt, sier Øyvind Båtvik i Statens vegvesen.

Mannen i 50-årene fikk både kjøreforbud og beskjed om å skifte dekk.

Laster Twitter-innhold

Ikke forbudt

I utgangspunktet er det lov å lage dypere mønster i dekka, men det skal gjøres etter produsentens anvisninger. Det hadde ikke denne vogntogføreren gjort.

– Vi ser dette fra tid til annen. Men dette tilfellet var såpass trafikkfarlig at vi påla ham å skifte dekk. Når det er skjært så dypt som det var her, er det en reell fare for at dekket kan gå i stykker og fly ut i veibanen, sier Båtvik.

Hit, men ikke lenger

Vogntoget var lastet med trevirke og byggemateriale som skulle til Kodal i Sandefjord. Så langt fikk ikke mannen kjøre.

– Han fikk lov til å kjøre til nærmeste verksted for å få dekkene byttet, sier Båtvik.