- Bomringen skal vekk

Siv Jensen (Frp) lover at bomringen rundt Oslo forsvinner dersom de kommer i regjering.

Siv Jensen under valgkampåpningen i Bø i Telemark
Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Å fjerne bomringen er saken som er viktigst for Jensen lokalt.

- Vi skal sørge for at bompengeringen rundt Oslo opphører. Om Frp får regjeringsmakt vil vi sørge for at det blir gratis å passere bommene. Bilistene betaler allerede mer enn nok i avgifter. Veiene skal betales av staten, sier Jensen.

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Nei.

Siv Jensen står på topp på Fremskrittspartiets Oslo-liste til stortingsvalget.

Les: Sikter mot toppen

Vil samarbeide med alle ikke-sosialistiske partier

- Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Troen på enkeltmennesket og retten til valgfrihet. Frp er det eneste partiet som vil redusere skatter og avgifter betydelig og la innbyggerne bestemme mer over sitt eget liv, sier Jensen.

Gjennomslag for partiets politikk er viktigst når samarbeidspartnerne velges.

- Min oppgave er å få gjennomslag for mest mulig av Frp's politikk. Frp søker ikke samarbeid for maktens skyld, men for å kjempe gjennom våre løsninger, sier Jensen.

Fremskrittspartiet ønsker å samarbeide med alle de ikke-sosialistiske partiene på tinget.

- Dessverre ser det ut til at noen av dem ikke vil samarbeide med oss, sier Jensen.

Les:

Du kan følge både Siv Jensen og NRK Østlandssendingen på Twitter.

Vil i regjering

Video nsps_upload_2009_5_19_19_29_44_1107.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Frp forbereder seg på regjeringsmakt (mai 2009) Trykk på bildet for å se video.

Vil lovfeste rett til sykehjemsplass

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Mange saker er viktige, men eldreomsorgen er ett område som dessverre er gjenganger i alle valgkamper jeg har deltatt i. Det viser at de løsningene som har vært forsøkt ikke har fungert. Derfor er det på tide å prøve Frp's løsninger med å lovfeste retten til sykehjemsplass, sier Jensen.

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

Frp vil innføre en finansieringsform som gjør at det lønner seg for sykehusene å behandle pasienter. I tillegg vil vi åpne for å bruke private sykehustilbud. Slik skal vi fjerne sykehuskøene i Oslo, sier Jensen.

- Innvandrerne må tilpasse seg, ikke motsatt

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- Ved å satse offensivt på politiet. Vi trenger mer synlig politi i gatene. Oslo-politiet har i lang tid blitt pålagt oppgaver som svekker muligheten til å patruljere gatene, sier Jensen.

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Ja, det er et problem for integreringen. Frp vil redusere innvandringen til Norge gjennom en streng fortolkning av flyktningekonvensjonen samt innføre strengere regler for familiegjenforening. Vi vil stille strengere krav til norskopplæring og mener det er innvandrerne som må tilpasse seg norske regler og kultur og ikke motsatt, sier Jensen.

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- Frp vil utvide dagens skoledag med flere timer i norsk, matematikk og engelsk, samt innføre gratis skolemåltid i grunnskolen. Behovet for dagens SFO vil gjennom dette bli redusert. Det resterende tilbudet bør være selvfinansierende, sier Jensen.

Siv for 11 år siden

Video nsps_upload_2009_5_22_16_8_3_1324.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Siv Jensen som 29-åring. Trykk på bildet for å se video.