Siste runde mellom Andersen og Aftenposten

– Jeg gleder meg voldsomt. Kan ikke si noe annet enn det, sier Morgan Andersen kvelden før Høyesterett starter sin behandling av ærekrenkelsessaken.

Morgan Andersen krever erstatning fra Aftenposten

GLEDER SEG: Morgan Andersen er klar for tredje og siste rettsrunde om hvorvidt Aftenpostens påstander om at Andersen har ansvar for FFKs kontrakt med Agbar Barsom er en rettsstridig ærekrenkelse eller ikke.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Det er klart det er veldig, veldig spennende. Jeg gleder meg veldig etter tre års ventetid.

I desember i 2011 hevdet Aftenposten av Andersen stod bak en mistenkelig avtale mellom FFK og spilleren Abgar Barsom. Men Morgan Andersen var sykmeldt da kontrakten ble inngått og han har forklart at han ikke hadde noe med den å gjøre. Derfor gikk han til rettssak mot avisen.

Aftenposten vant i tingretten, og slik reagerte Morgan Andersen da:

Andersen har allerede bestemt seg for å anke

– Vi vet at media og myndigheter i Norge har laget et ekstremt vern rundt seg selv. Vi små har små sjanser til å slå oppover i systemet, sa Morgan Andersen til reporter Trond Johnsen etter tapet i tingretten.

Andersens anke førte fram. Lagmannsretten dømte Aftenposten for ærekrenkelser mot Andersen. Han ble tilkjent en erstatning på 100 000 kroner og avisa måtte dekke hans saksomkostninger på en halv million kroner. Aftenposten anket, og i oktober ble det klart at Høyesterett vil behandle anken.

«Anken vil først og fremst dreie seg om lagmannsrettens rettsanvendelse med hensyn til det som etter Aftenpostens syn er feilaktig vektlegging av en samlet vurdering av avisens dekning av saken i løpet av det aktuelle nyhetsdøgnet» skrev Aftenpostens advokat, Jon Wessel-Aas, i en tekstmelding til Fredriksstad Blad da.

Siste runde uansett utfall

Nå er det siste runde i retten selv om han skulle tape saken, sier Morgan Andersen.

– Det er ikke så veldig mye mer for meg å gjøre da, noe mer har jeg ikke råd til.

– Jeg respekterer selvfølgelig Norges øverste domstols beslutning. De avgjør dette, og jeg må forholde meg til det.