Siste runde i striden om nye Asak skole

Motstanderne til planene om nye Asak skole i Halden har sendt klage til Sivilombudsmannen, i et siste forsøk på å få stoppet utbygging av Vaskogen.

Ny skole ved Tistedalshallen
Foto: Rainer Prang / NRK

De kjemper for å verne Vaskogen, som en grønn lunge.

Halden kommune har vedtatt at det skal bygges ny Asak-skole i nærheten av Tistedalshallen.

Det har tidligere vært stor debatt om hvor den nye skolen skulle bygges.

Tidligere i sommer startet arbeidet med å grave, men motstanderne kjemper fortsatt for å endre kommunens planer.

I et siste forsøk på å endre kommunens planer har interessegruppa "Mer Villmark Nå" sendt en klage til Sivilombudsmannen.

– Ikke gitt opp

– Jeg har ikke gitt opp. Jeg håper at rettferdigheten skal seire til slutt. Det har vært så mye feil i denne saken. Det er veldig trist at naturen alltid skal tape, sier Mona Jensen, leder i interessegruppa "Mer Villmark Nå".

Hun håper Sivilombudsmannen nå griper inn og stopper byggingen.

– Vi håper sivil Sivilombudsmannen går grundig igjennom saken, og ser at vi faktisk har rett i de påstandene vi har kommet med.

– Denne saken er alt for dårlig behandlet og ingen i forvaltningen har tatt ansvar, sier Jensen.

Les også: - Bør ikke bygge skole ved løvskog

Les også: - Et juridisk makkverk

Leder for velforeningens arbeidsgruppe i området føler seg overkjørt av kommunen.

Han mener lokalbefolkningen taper på grunn av huller i lokaldemokratiets system.

– Kommunen har jobbet på sin måte for å få dette til. Det er et problem med lokaldemokrati og forholdet med å bevare grønne lunger, sier Glenn-Egil Torgersen, leder av velforeningens arbeidsgrupp.

Aksepterer ikke

– Det å hevde at lokaldemokratiet ikke fungerer er vel mer at de få personene som her engasjerer seg ikke aksepterer de lokaldemokratiske prinsippene, svarer ordfører Per Kristian Dahl tilbake.

Han viser til at motstandere har fått avvist sine klager hos fylkesmann og miljøverndepartementet.

– Motstanderne består av et fåtall personer som har sine interesser som går litt på tvers av hva vi ønsker å gjøre i denne saken, sier ordfører Dahl.

Han forklarer at det er gjort flere vedtak med stort flertall i kommunestyret i denne saken.

Siste runde

Men motstanderne av utbygging i Vaskogen har ikke gitt opp kampen.

Nå skal Sivilombudsmannen gå igjennom saken.

– Vi skal gå igjennom saken og vurdere anførslene opp mot de vedtak som er truffet. Jeg kan ikke si noe mer ennå, sier kontorsjef hos Sivilombudsmannen, Kai Kramer-Johansen

Behandlingstiden hos Sivilombudsmannen er 6-8 uker.

Inntil videre venter motstanderne på svar fra Halden kommune og eventuelt Fylkesmann på en ny klage om å få stoppet utbyggingen, mens saken behandles av sivilombudsmannen.