Siste mulighet for rovdyrsporing

Det må komme nysnø den kommende uken for at den planlagte rovviltsporingen over hele fylket kan finne sted.

Ulvespor

Det må komme ny snø før man kan sette i gang rovdyrsporing i Østfold.

Foto: Lise Gro Andersen / NRK

- Det er umulig å spore slik forholdene er nå. Det er spor overalt, og det er umulig å skille nye spor fra gamle, sier Jan Erik Eggen i Statens Naturoppsyn.

Avlyste sporinger

Fire lørdager i januar er avsatt til organisert sporing i Østfold, men sporingsforholdene har så langt vært for dårlige til å gjennomføre det.

- Nå er det bare førstkommende lørdag igjen, men da må det komme snø i uken som kommer, sier Eggen. Den 1.februar starter gaupejakta , og da kan det ikke spores.

- Det optimale hadde vært om det kom snø på onsdag og torsdag, sier han.

Stort sporingsapparat

Rundt 300 personer i samtlige av Østfolds kommuner unntatt Hvaler er klare for å delta i den organiserte sporingen.

- Det er både jegere, friluftsinteresserte og naturvernere som deltar i den organiserte sporingen, sier viltforvalter hos Fylkesmannen i Østfold, Åsmund Fjellbakk.

Under den organiserte sporingen rapporteres det til kommunene, som igjen sørger for å formidle opplysningene til Fylkesmannen i Østfold der en samlet vurdering gjøres.

- Førsteprioriteten er å spore familiegrupper av gaupe, men også andre rovdyrspor skal registreres, sier Eggen.

Les også: