Hopp til innhold
 • Bistandsadvokat Harald Stabell sier at foreldrene var forberedt på det kunne bli en dom på tvungent psykisk helsevern.

  – De var forberedt på dette, men ønsket en forvaringsdom. Med tvungent psykisk helsevern kan han begjære seg løslatt oftere, sier Stabell.

 • Harald Stabell er bistandsadvokat for Sigrids foreldre, Ingrid Giskegjerde og Tom Schjetne. Han sier at foreldrene nå ønsker «mest mulig ro».

  – De var forberedt på dette, og er tilfredse med at retten uten tvil har utpekt en gjerningsmann, sier Stabell.

 • Tiltalte anket på stedet fordi han mener han ikke er utilregnelig, forteller forsvareren.

  – Dessuten mener han at han skal ha forvoldt Sigrids død ikke er riktig, sier forsvareren hans John Christian Elden.

 • John Christian Elden forklarer etter at retten ble hevet hvorfor de anker reaksjonen, og ikke skyldspørsmålet. Men i den anken ber om en ny vurdering av skyldspørmålet.
  – Retten har ikke funnet han straffskyldig siden de mener han var utilregnelig. Dermed er jussen slik at han ikke kan anke over skyldspørsmålet, men reaksjonen der han er dømt som utilregnelig til tvungent psykisk helsevern, sier Elden.

 • Den tidligere medsiktede mekkekameraten som vitnet i saken, mener det er en riktig og ventet dom.

  – Jeg hadde regnet med at dette ville bli utfallet. Jeg er helt sikker på at han har gjort det, og at han er sjuk.

  Han sier det ikke gjør ham noe at det blir en ny rundte i lagmannsretten. 65-åringen sier videre at han mener det var en påkjørsel.

  – Jeg tror neppe han har gjort dette med vilje. Derfor bør forsvareren i en ny rettsrunde få frem at dette var en ulykke, sier han til NRK.

 • Hele domsdokumentet mot den 38 år gamle mannen er på 19 sider, og avsluttes med setningen «Dommen er enstemmig».

 • Her kan du se hele den delen av domsavsigelsen der selve slutningen om dom på tvungent psykisk helsevern ble lest opp av dommer Ingmar Nestor Nilsen.

  Sigrid-tiltalte funnen skuldig
Ein 38 år gammal mann frå Ålesund er i Oslo tingrett funnen skuldig i drapet på Sigrid Giskegjerde Schjetne (16). Han er vurdert som strafferettsleg utilrekneleg og blir overførd til tvungent psykisk helsevern.