Hopp til innhold

Sier opp spesialpedagoger

Utdanningsforbundet frykter at barn med spesialbehov i Oslo får dårligere tilbud fordi bydelene må spare penger.

Barnehage

Utdanningsforbundet frykter at barn med spesielle behov får et dårligere tilbud i barnehagene.

Foto: colourbox.com

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

I bydel St. Hanshaugen er fire av fem spesialpedagoger med ansvar for barn i barnehager sagt opp.

– Vi er redd for at det nå vil ta lengre tid før barna blir fanget opp, sier tillitsvalgt for de ansatte ved Pedagogisk fagsenter i bydel St. Hanshaugen, Elisabeth Hellum.

Hun har ansvar for spesialpedagogisk arbeid i 44 barnehager, og frykter kuttene vil ramme de svakeste barna.

– Det kan føre til at det ikke blir satt igang tiltak tidlig nok, slik at problemene blir større, og at barn ikke blir henvist tidlig nok, slik at de ikke får den hjelpen og støtten de har krav på, sier hun.

Stor arbeidsmengde

Fagsentrene jobber med barn med ulike diagnoser, som språkproblemer, autisme og utviklingshemminger. De veileder også foreldre og ansatte i barnehagene.

Når mange spesialpedagoger blir sagt opp, blir det mindre tid til å jobbe med forebyggende tiltak for barn med store behov.

– Arbeidsmengden på de som blir igjen blir utrolig stor, sier Hellum.

– Annerledes, men ikke dårligere

Bydel St. Hanshaugen er ikke de eneste som dropper spesialpedagogstillinger for å spare penger, selv om antall barn som trenger hjelp øker.

– Det varsles kutt på flere fagsentere i Oslo. Vi er bekymret for at tjenestetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne reduserers, sier seksjonsstyremedlem i Utdanningsforbundet i Oslo, Hilde Tomta Strønen.

Fra 1. januar bestemmer bydelene selv hvor mye de skal bruke på barn med spesialbehov.

– Grunnen til kuttene er at vi må se på økonomien vår som en helhet, og vi har reduserte rammer for 2011, sier Kjersti Halvorsen, avdelingssjef for oppvekst i St. Hanshaugen bydel.

Hun tror ikke barna får et dårligere tilbud.

Det vil jeg ikke si, men tilbudet blir annerledes. Vi mener at med de endringene vi har gjort organisasjonsmessig de siste årene, og den vekten vi har lagt på barnehagene og deres fagledere, vil vi kunne dekke de fleste behovene disse stillingene har blitt redusert med.

Får ikke resurser

Hellum er likevel ikke beroliget, og tror bydelens kutt vil merkes.

– Det blir stadig sagt at vi skal øke kvaliteten i barnehagene, men vi gis ingen resurser til å kunne utføre den kompetansen vi innehar, sier hun.

Bydel St. Hanshaugen har bestemt hvilke kutt de vil gjennomføre. Hellum mener de svakeste blir rammet.

– Det er barna som er de svakeste, og som ikke kan si i fra selv. Det synes jeg er betenkelig.