Nei til muslimsk skole

Kunnskapsdepartementet avslår søknaden fra «Mødre for muslimsk grunnskole» om å starte en muslimsk grunnskole i Oslo.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gestikulerer med hendene

FÅR NEI FRA KUNNSKAPSDEPARTEMENTET: Det blir ingen ny muslimsk grunnskole i Oslo. Jan Tore Sanner stoler ikke på at initiativtakerne er seriøse nok.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Myndighetene må ha den nødvendige tillit til de som får godkjenning for å drive en friskole og ansvar for barns opplæring, sier statsråd Jan Tore Sanner i en pressemelding.

Videre heter det at han avslår søknaden fordi det er tvil om søkeren har forutsetninger for å drive skole i tråd med lovens krav.

Søkanden om å starte skolen kommer fra gruppen «Mødre for muslimsk grunnskole». Utdanningsdirektoratet godkjente søknaden tidligere i år, men Oslo kommune klaget avgjørelsen inn for Kunnskapsdepartementet. Begrunnelsen for avslaget var at det var tvil om søkerens seriøsitet. Den tvilen deler departementet.

Anniken Hauglie

KLOK VURDERING: Skolebyråd i Oslo Anniken Hauglie sier avslaget ikke kommer til å få konsekvenser for fremtidige søknader om muslimske skoler.

Foto: Oslo Høyre

Den nye skolen skulle etter planen ha 200 elever og ligge et sted øst i hovedstaden, men det har ært bred politisk enighet i Oslo om ikke å gi støtte til en muslimsk skole.

– Vi er glad for at departementet har avslått søknaden. Det er en klok vurdering, sier skolebyråd Anniken Hauglie i Oslo til NRK.

Skolebyråden understreker at dette ikke kommer til å få konsekvenser for fremtidige søknader om muslimske skoler.

– Nei. Vi er i utgangspunktet positive til private skoler, også religiøse. Men det må være seriøse aktører.

Forbindelser til nedlagt skole

Kommunen frarådet oppstart av skole på grunn av erfaringer fra en liknende skole, Urtehagen grunnskole, som ble lagt ned i 2004 etter mye uro og kritikk fra Fylkesmannen.

Nedleggelsen kom etter en konflikt der lærere ble oppsagt, og der 100 elever mistet skoleplassene sine etter å ha blitt holdt hjemme fra skolen av misfornøyde foreldre.

– Erfaringen med Urtehagen, og søkerens klare forbindelseslinjer til denne, har vært utslagsgivende for at vi nå har avslått søknaden, sier Sanner.

Urtehagen er den eneste muslimske grunnskolen som har vært i drift i Norge. NRK har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med «Mødre for muslimsk grunnskole» uten hell.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner er settestatsråd i saken fordi kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) måtte erklære seg inhabil.