Hopp til innhold

Sier ja til E18 - og enda mer bompenger

E18 er inne i varmen igjen og skal stå ferdig i 2027. Da må bilistene betale inntil 90 kroner mer i bompenger for å kjøre fram og tilbake mellom Bærum og Oslo.

Jon Georg Dale og Jan Tore Sanner

UT OG INN: E18 er inne i statsbudsjettet igjen, kunne samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og regjeringskollega og bæring Jan Tore Sanner (H) fortelle presse og lokalpolitikere på Høvik i formiddag.

Foto: Olav Juven / NRK

340 millioner kroner til E18 fra Lysaker til Ramstadsletta i 2019. Det var gaven samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) hadde med til lokalpolitikerne i Asker og Bærum på motorveibrua på Høvik i formiddag.

– Med dette sikrer vi full framdrift slik at det er klart for anleggsstart så snart Stortinget har behandlet saken.

– E18 Vestkorridoren er et stort og viktig samferdselsprosjekt både lokalt og nasjonalt som regjeringen vil ha på plass så raskt som mulig, sier Dale.

Ett år forsinket

Første etappe av den gigantiske utbyggingen vest for Oslo er strekningen Lysaker - Ramstadsletta. Inntil i fjor høst var planen å starte riving av hus og forberedende anleggsarbeider i 2019. Strekningen skulle stå ferdig i 2026.

Men da statsbudsjettet ble lagt fram i oktober i fjor, var det ikke en krone til prosjektet i 2019. Statens vegvesen la i praksis ned arbeidet og anslo en utsettelse på ett til to år.

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt fram i dag, er E18 i Bærum på plass igjen.

– Jeg håper at vi skal ha trafikk på denne veien i 2027, og ikke i 2028, som har vært hevdet tidligere. Vi gjør det vi kan for å ha så rask framdrift som mulig.

Hva var hensikten med å skru igjen pengekrana i et halvt år?

– Jeg har ikke skrudd igjen pengekrana i et halvt år. Det var brukt penger på dette prosjektet som en ikke hadde. Det kan en ikke gjøre uten at det får konsekvenser, sier Jon Georg Dale.

Bompenger

Dale sier at også kvalitetssikringen av bompengeopplegget for veien har tatt noe lengre tid enn forventet. Det er dette opplegget som må til Stortinget for endelig godkjennelse.

For som så mange norske veiprosjekter, skal mesteparten av E18 betales av bilistene gjennom bompenger.

E18 Høvik

HØVIK: Denne delen av E18 blir lagt i tunnel. Høvik kirke til venstre på bildet.

Prisen på strekningen Lysaker - Ramstadsletta ble i august 2018 anslått til 14,2 milliarder kroner. Drøyt ti skal komme fra nye bommer som blir satt opp når veien står ferdig.

I august 2018 regnet Statens vegvesen ut at følgende bompengetakster var nødvendig for å finansiere veien:

  • Kr. 45,40 for bensin- og dieselbiler hver vei dersom elbiler kjører gratis og ikke er med på spleiselaget. Kr. 90,80 til sammen.
  • Kr. 35,70 for bensin- og dieselbiler hver vei dersom elbiler betaler halv pris. Kr. 71,40 til sammen.
  • E18-bommene kommer i tillegg til bommene som allerede står på bygrensa og bommer inne i Oslo.

Kan bli lavere

For å redusere bompengeretrykket på E18 har flere tatt til orde for å beregne lavere lånerente og lengre nedbetalingstid. Dette blir nå vurdert av regjeringen sammen med spørsmålet om hvor mye elbilene skal betale.

– Dette gjennomgår nå ekstern kvalitetssikring. Svaret vil vi få i løpet av høsten eller tidlig vår. På den måten kan vi også være tryggere på at vi har et opplegg som ikke gir høyere bompenger enn strengt nødvendig.

Vil satsene da bli lavere enn det som ligger i Vegvesenets utredning?

Det gjenstår å se. Frp kjemper alltid for lavest mulig bompenger, sier Jon Georg Dale.

Kritikk fra Oslo

Det rødgrønne flertallet i Oslo har hele tiden kjempet mot ny E18 fordi de frykter mer trafikk inn i hovedstaden. Og kritikken fra byrådshold lar ikke vente på seg,

– Oslo-regionen trenger bedre kollektivtrafikk, ikke motorveiutvidelser som øker bompengetrykket mot vanlige folk ytterligere, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder for byrådspartiet SV i Oslo bystyre.

– Jeg registrerer at Oslo-byrådet er mot bompenger i alle andre tilfeller enn når bilistene får noe igjen for dem, sier Jon Georg Dale.

Glede i Bærum

Lisbeth Hammer Krog

GLAD: Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog (H).

Foto: Olav Juven / NRK

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog (H), ser fram til at dagens motorvei blir lagt i tunnel på store deler av strekningen.

– Vi er glade på vegne av innbyggerne våre langs E18 som er utsatt for støy og støv langt over normalverdiene. Så er vi glade for sykkelfeltet, for kollektivfeltet med buss, og ikke minst på vegne av næringslivet, sier Hammer Krog.