Hopp til innhold

Si fra om ulve-møkk

Det er funnet DNA-spor etter en genetisk viktig ulv i Trømborgfjella i sommer. Hannulven har svensk-finsk bakgrunn og kan være viktig for den skandinaviske ulvebestandens robusthet. 1. oktober starter ulve-overvåkninga i regi av Statens Naturoppsyn. Går du tur og kommer over ulve-møkk, så vil Statens Naturoppsyn gjerne ha det. Møkka blir analysert og kan gi viktige svar, sier rovviltansvarlig Ida Glemminge.