SFT vil ikke stanse slamdumping

Statens Forurensningstilsyn vil ikke gripe inn mot giftdeponeringen ved Malmøykalven.

Malmøykalven
Foto: NRK

Ifølge en tidligere arbeider i mudringsselskapet Secora er det dumpet tonnevis med slam rett ut i vannet.

Se video: Ulovlig dumping av slam

Diskuter på NRK Torget: Hva mener du om dypvannsdeponiet på Malmøykalven?

Krever øyeblikkelig stans

Byrådet i Oslo har sagt at de vil vurdere en stans dersom påstanden viser seg å være riktig.

Aud Kvalbein

Aud Kvalbein (Krf)

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Kristelig Folkeparti mener dette ikke er nok og krever umiddelbar stans i giftdeponeringen. 

Partiet stoler ikke lenger på mudringsselskapet Secora etter påstanden om at selskapet har dumpet slam rett ut i Oslofjorden.

- Stans først, gransking etterpå

- Man må jo først stanse deponeringen, og så granske hva som har skjedd, sier leder i Oslo Kristelig Folkeparti, Aud Kvalbein.

Hun krever at miljøbyråd Peter N. Myhre sørger for full stopp i deponeringen ved Malmøykalven og ekstern gransking av saken.

Politiet skal nå etterforske saken.

- Tviler ikke på Secora

Men SFT vil ikke foreta seg noe nå, sier direktør Marit Kjellby:

 

Marit Kjeldby

Marit Kjeldby

Foto: John Petter Reinertsen

- Når det gjelder å stanse arbeidet, er det ikke noen grunn til å tvile på at nedføringen gjennom røret skjer som forutsatt, for der følger vi nøye med på et godt og tett overvåkingsprogram, sier Kjellby.

- Vi ser svært alvorlig på det som har kommet fram i media de siste dagene. Vi har bedt Oslo Havn om en redegjørelse av om dette medfører riktighet, og hva de vil gjøre for å hindre at dette skjer framover, legger hun til.

- Regner med at de overholder tillatelsen

- Til tross for de alvorlige anklagene stoler dere på at Secora ikke dumper ulovlig nattestid når dere ikke har kontroller?

- Vi regner med at Secora har sett alvoret i det som har kommet fram de siste dagene, og overholder den tillatelsen vi har gitt, sier Kjellby.

Dersom redegjørelsen viser at det har skjedd ulovlig dumping, kan giftdeponeringen bli stanset.

- Hvis tillatelsen vår brytes, vil vi selvfølgelig vurdere å stanse arbeidet, sier hun.

Mudderlekter åpner bunnen og slipper ut giftslam

Bildebeviset fra den tidligere Secora-ansatte: Mudderlekteren åpner bunnen og slipper ut giftslam.

Foto: Privat