SFT anmelder Oslo Havn

- Vi synes det er svært beklagelig at tillatelsen vår er brutt, sier Statens forurensingstilsyn, som anmelder Oslo Havn for ulovlig dumping.

Mudderpram i Oslofjorden

En mudderpram som frakter forurenset slam fra Bjørvika og ut til dypvannsdeponiet. Illustrasjonsbilde.

Foto: Rusten, Ole Berg / SCANPIX

Statens forurensingstilsyn (SFT) har anmeldt Oslo Havn og Secora for ulovlig dumping ved Malmøykalven.

- Oslo Havn er anmeldt

I høst kom det fram at en av lekterne har sluppet giftig slam ut i vannoverflaten i stedet for ned i et rør til bunnen.

- Oslo Havn og Secora er anmeldt fordi det har kommet fram at de har brutt vår tillatelse. De har dumpet masser fra lektere uten å føre de ned i nedføringsrørene som tillatelsene sier de skal, sier direktør i miljøoppfølgingsavdelingen hos SFT, Marit Kjeldby.

Kjeldby forteller til NRK Østlandssendingen at anmeldelsen ble satt igang etter at Secora og Oslo Havn leide inn Veritas for å gi fakta i saken. Deretter kom anmeldelsen på bordet.

- Svært beklagelig

- Vi synes det er svært beklagelig at tillatelsen vår ble brutt. Men det er viktig å understreke at miljøkonsekvensene alene ikke tilsier en anmeldelse. Selv om konsekvensene ikke er store valgte vi å gå til anmeldelse fordi vi ser svært alvorlig på at tillatelsen vår er brutt, opplyser Kjeldby.

Direktøren forteller at SFT i ettertid har fått tilbakemeldinger på hva Oslo havn har satt i verk av tiltak for å hindre at dette skal gjenta seg.

- Vi forutsetter at Oslo Havn nå følger tillatelsen vi har gitt videre i arbeidet. Og vi vil uansett nøye følge arbeidet som pågår ved Malamøykalven videre, avslutter Kjeldby.