Sex-kultur øker faren for voldtekt

En mer aktiv seksualkultur synes å øke risikoen for å bli utsatt for seksuelle krenkelser eller voldtekt, viser en rapport fra Oslo-politiet. – Unge går fort fra debut til håndjern, sier politiinspektør Hanne Kristin Rohde.

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde

Endring i seksuell kultur: Politiinspektør Hanne Kristin Rohde mener at mange en mer aktiv seksualkultur er med på å øke sjansene for voldtekt.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Onsdag presenterte Oslo politidistrikt rapporten "Voldtekt i den globale byen. Endringer i anmeldte voldtekter og seksualkultur i Oslo."

Ut fra det analyserte materialet ser politiet en endring i seksualkulturen for både kvinner og menn gjennom de siste ti årene. Seksuallivet er blitt mer mangfoldig, noe som kan føre til flere voldtekter.

– Fra debut til håndjern

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde, Leder for Volds - og sedelighetsseksjonen, sier til NRK at det er en klar endring i seksualkulturen i Oslo.

– Det skal prøves ut veldig mange ting, veldig raskt, og også de unge går veldig raskt fra debut til håndjern, sier Rohde.

Rohde vektlegger også funnene som viser at to av tre jenter som anmelder voldtekter var beruset da voldtekten skjedde.

– Denne konstellasjonen mellom en eksperimentell seksuell kultur i kombinasjon med høyt alkoholkonsum er en bekymring for Oslo-politiet.

Rapporten viser også at en av fire voldtekter er relasjonsbaserte, det vil si at offeret kjenner gjerningsmannen.

Se video fra debatten i Dagsnytt 18:

Video Debatt om voldtektsrapport i Dagsnytt 18

Debatt: Se debatten om Oslo-politiets voldtektsrapport i Dagsnytt 18.

Eksprimenterer med sex

Rapporten viser at både kvinner og menn synes å ha en mer aktivt utprøvende og eksperimentell seksualitet.

Dette kan synes å øke risikoen for å bli utsatt for seksuelle krenkelser eller voldtekt fordi kommunikasjonen rundt grenser synes i en del tilfeller å være krevende, noe som særlig forsterkes av sterk beruselse, ifølge rapporten.

Sjokkert over alkoholforbruk ved voldtekter

I mange av de anmeldte festrelaterte voldtekter og relasjonsvoldtekter framstår dette som en risikofaktor. Personer som har problemer med å sette grenser ser ut til å ha en forhøyet risiko for utsettes eller anmeldes for voldtekt.

Den analyserer anmeldte forhold for voldtekt og voldtektsforsøk i distriktet i 2010.
Analysen avdekker noen nye funn og trender, men bekrefter også det tidligere analyser har vist.

Fire av fem voldtekter blir henlagt

Video Fire av fem voldtektssaker blir henlagt

Fire av fem voldtekter blir henlagt

– 100 prosent likestilling

Politiinspektør Rohde mener at det har skjedd en endring i hvordan kvinner opptrer, noe som har påvirket voldtektsfaren.

– Hva vil det si at endret seksualkultur endrer voldtektsfaren?

– Dette er et av funnene analytikerne har gjort etter å ha gjennomgått materialet. Det vi ser er at fra at voldtekt i mange tilfeller kunne dreie seg om en kvinne som hadde en litt sånn viktoriansk opptreden, med å være litt passiv og avventende, mens en mann var voldelig og angripende, så har likestillingen også nådd de unge og de unge voksne miljøene 100 prosent, ved at kvinnen er veldig aktiv, sier Rohde, og legger til.

– Dette ser vi at har fått katastrofale følger, i kombinasjon med alkohol.

– Hvordan seksuelt pågående eller aktiv mener dere?

– Rapporten beskriver en atferd som er eksperimentell og utfordrende, og for å billedligjøre det litt kan det tyde på at en del unge mennesker - ikke alle - som mangler evnen til å sette grenser kan gå rett fra en debut til å eksperimentere med håndjern og i gruppe, og dette er et ganske kraftig miljø å skulle orientere seg i.

– Så hvis man er utprøvende seksuelt er det større sjanse for å bli voldtatt?

– Det kan være det, men det er flere ting som må vektlegges når man går gjennom materialet fra denne rapporten, sier Rohde, som mener et høyt alkoholnivå i tillegg til at unge ender opp på bopæl med personer de bare har kjent noen timer er med på å påvirke voldtektsfaren.

Ikke voldtektshovedstad

Per 1. januar i år var 189 voldtekter i 2010 med gjerningssted Oslo anmeldt til politiet. Dette representerer 32,2 anmeldelser per 100.000 innbyggere i hovedstaden.

Til sammenligning ble det anmeldt 457 voldtekter i Stockholm og 184 i København, henholdsvis 55 og 35,4 per 100.000 innbyggere.


Dataene gir ikke støtte til påstanden om at Oslo er å betrakte som en "voldtektshovedstad, ifølge rapporten.

Alt om overfallsvoldtektene i Oslo

Eksperimentell overgriper

Rohde mener rapporten tegner et bilde av en overgriper som i likhet med den fornærmede er en del har en eksperimentell atferd, er i et krevende miljø, og er svært beruset.

– Derfor er det viktig at også unge menn tenker på at de ikke inntar store mengder alkohol, fordi mens en kvinne kan ende opp i en situasjon der hun har blitt boldtatt, kan en mann ende opp med å bli en voldtektsforbryter, og begge deler er like tragisk, sier Rohde.

Stortingsrepresentant for SV, Inga Marte Thorkildsen, kaller rapporten "skremmende".

– Det er ikke noen nyhet at de aller fleste voldtekter skjer på fest eller blir begått av mennesker man kjenner, og ikke er overfallsvoldtekter. Og det er heller ikke noe nytt at veldig mange av kvinnene som utsettes for voldtekt av folk de kjenner ikke tør å anmelde, sier Thorkildsen, som retorisk spør om det er Oslo-politiets jobb å måke mer skyld på voldteksofrene.

Thorkildsen mener politiet skal være veldig forsiktige med hvordan de presenterer funnene sine.

– Ellers kan risikere at enda færre anmelder voldtekter, og det ønsker vi ikke.

Video Monika (21) ble gjengvoldtatt

Brennpunkt: 'En helt vanlig voldtekt' - Monika (21) ble gjengvoldtatt.