Hopp til innhold

– Klarer ikke å se barna som mobbere

Studenter ved Høgskolen i Østfold mener det snakkes for lite om mobbing blant barnehagebarn. Nå etterlyser de en handlingsplan mot mobbing blant de minste.

Susanne, Elise, Ida, Karoline

Susanne Wallmann, Elise Martinsen, Ida Zwilgmeyer og Karoline Gulbrandsen studerer for å bli barnehagelærere ved Høgskolen i Østfold.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

– Vi etterlyser en handlingsplan mot mobbing slik at de ansatte og foreldre kan få mer kunnskap på området og vet hvordan man skal gå frem for å forebygge mobbing, forteller Elise Martinsen.

Martinsen, Susanne Wallmann, Ida Zwilgmeyer og Karoline Gulbrandsen studerer for å bli barnehagelærere ved Høgskolen i Østfold. Neste år er de ferdig utdannet, men allerede nå har de begynt å tenke på hvordan man kan forebygge mobbing blant barnehagebarn.

– De fleste foreldre klarer ikke å se på sine barn som mulige mobbere, og tenker gjerne at det bare er engangshendelser som går over, forteller Wallmann.

Noen faller alltid utenfor

Studentene mener at det viktigste for foreldre i barnehager er at barna deres har venner, likevel er det slik at noen barn faller utenfor.

– Ingrid Lund som er førsteamanuensis i pedagogikk ved Universitetet i Agder har forsket på mobbing i barnehagen, og hun har kommet frem til at den største frykten for de yngste barna er at de blir utestengt fra leken, noe som dessverre skjer hele tiden, sier Gulbrandsen.

I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det at «Barnehagen skal fremme positive handlinger som motvirker avvisning, mobbing og vold».

– Denne setningen sier mye, men allikevel er bare mobbing nevnt 4 ganger i hele rammeplanen på 61 sider. Det er viktig at det kommer frem at det skjer mobbing i barnehagen akkurat slik som det gjør i skolen, og hvis det hadde vært en konkret handlingsplan som både personalet og foreldre kunne samarbeidet om, så kunne mye av mobbingen allerede blitt gjort noe med og blitt redusert, mener Zwilgmeyer.

Handlingsplan pålagt hos skolene

15 januar 2016 inngikk statsminister Erna Solberg og Torbjørn Røe Isaksen et samarbeid med forskjellige barnehager om å delta i «Partnerskap mot mobbing».

– Dette er et kjempebra tiltak fra regjeringens side, men hvorfor ikke gå enda lenger å få alle barnehager til å følge en handlingsplan mot mobbing slik at det blir gjort noe fortere, spør Gulbrandsen.

– Skolene har en handlingsplan mot mobbing som er pålagt, fortjener ikke de minste barna det samme?, følger Martinsen opp.

I 2017 skal det komme en ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, og det kommer mer om mobbing. Det er på tide, mener studentene.

– En handlingsplan opplyser foreldre og personalet på hva mobbing er, og da vil det ligge en klar plan, og hvis mobbing skjer er tiltak klare for hva som skal gjøres og hvem som har ansvaret for å igangsette tiltak. Når forskningen viser til at det eksisterer mobbing i barnehagen, er det da for mye å forlange at barnehagene også får en handlingsplan?, avslutter studentene.