Ser mot Ringerike og Buskerud

Noen Valdres-ordførere vil ikke ha administrasjonssted for et nytt storfylke mellom Oppland og Hedmark på Hamar. – Hvis administrasjonsstedet blir på Hamar, kan det være aktuelt å se mot Ringerike, sier ordfører i Sør-Aurdal, Kåre Helland, til Valdres.