– Flere er positive til ny vigselsliturgi

Biskopen i Borg, Atle Sommerfelt, er skuffet over at Kirkemøtet ikke klarte å komme til enighet om vigselsliturgi.

Biskop i Borg bispedømme, Atle Sommerfeldt

Biskop i Borg bispedømme, Atle Sommerfeldt, er skuffet over at Kirkemøtet ikke kom til enighet.

Foto: Merete Kildahl / NRK

Homofile får fortsatt ikke gifte seg i Den norske kirke. Det bestemte flertallet i Kirkemøtet tirsdag formiddag.

Det ble ikke flertall for noen av forslagene om å utarbeide liturgier for likekjønnet samliv da møtet gikk til avstemning i saken "Ekteskapsforståelsen i evangelisk-luthersk perspektiv".

Et forslag som bekrefter kirkens klassiske syn på ekteskapet, fikk heller ikke flertall.

LES OGSÅ:

Sendes tilbake til biskopene

– Jeg hadde ønsket at man kunne bli enige om en vigselsliturgi og forbønn. Samtidig set jeg at det er et større mindretall som er for at homofile kan gifte seg, sier biskop Atle Sommerfelt.

– 52 av 116 stemte jo for dette og det betyr at flere er positive til det, sier Sommerfelt.

Kirkemøtet er det øverste representative organet i Den norske kirke og består av medlemmene av bispedømmerådene pluss leder av Samisk kirkeråd.

En gang i året behandler de saker av felles kirkelig karakter og interesse, alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene og fremme av samarbeidet innen Den norske kirke.

– Siden kirkemøtet ikke har klart å vedta noe, så sendes denne saken tilbake til biskopene. Det betyr at nå ligger dette til ledelsen av prestetjenesten. I mai skal vi diskutere hvilke råd vi skal gi prestene. Så langt vil jeg vente med å gi råd til etter møtet som er 21. mai, sier Sommerfelt.

Kirkemøtet har også stemt nei til egne forbønnsliturgier for homofile, som har giftet seg borgerlig og ønsker velsignelse fra kirken.