Sensasjonelt insektsfunn i Norge

– Jeg måtte bare slippe jubelen løs da jeg oppdaget hva jeg hadde funnet i steinrøysa, sier lektor Per Kristian Solevåg. Han er helt sikker på at det var den sjeldne billen Chlorophorus Herbstii han hadde i linderota foran seg.

Per Kristian Solevåg

Lektor Per Kristian Solevåg med billa han fant i Hole, som også er den første av sitt slag oppdaget i Norge.

Foto: Privat

Det er første gang i Norge denne billen er oppdaget. Insektsforsker Per Kristian Solevåg fant den på Utstranda i Hole i Buskerud.

Den finnes store mengder av Chlorophorus Herbstii i Sør-Europa, og noen funn er gjort i Sverige og Finland, men aldri før i Norge.

Chlorophorus Herbstii

Chlorophorus Herbstii ser slik ut.

Foto: Wikipedia

– Jo, dette er forsåvidt et sensasjonelt funn. Det er den første i sitt slag av denne billen som er funnet i Norge og det vestligste funnet i Europa, sier insektsforsker Lars Ove Hansen ved Naturhistorisk Museum.

Bør søke i lindetrær

Hansen tror at billen, som er av Trebukkslekten, kan overleve i området ved Utstranda da det her finnes flere forekomster av lindetre og at området er forholdsvis varmt om sommeren.

– Hvis man skal lete etter flere funn av den sjeldne billen, bør man søke i lindetrær som er angrepet av misteltein, kanskje i Hurum-området, sier insektsforskeren.

Det kan også være andre habitater for denne billen i området Sundvollen-Krokskogen, forteller Hansen.

Tore Braaten

Tore Braaten i Statens vegvesen peker hvor den sjeldne billa ble funnet, nedenfor Nestunnelsen i Hole.

Foto: Kjell Wold

Hundre prosent sikker

– Det var to eksemplarer av den sjeldne billearten i trestubben jeg fant. Det var rett ved siden av den nye omkjøringsveien som er i ferd med å ferdigstilles akkurat nå, sier billefinner Solevåg.

– Er du helt sikker på at det var Chlorophorus Herbstii du fant der i steinrøysa?

– Ett hundre prosent sikker, sier Solevåg. Jeg kjente den igjen på fasongen og den sortgrønne fargen. Det var to virkelig flotte eksemplarer av arten.

Solevåg har spesialutdannelse i entomologi (insektsforskning) og jobber til daglig som lektor på St Hallvard Videregående skole i Lier. Han er svært stolt over billefunnet han har gjort.

Har tatt det på alvor

Statens vegvesen i Buskerud har hatt biologer for å se på området der den sjeldne billen ble funnet. Det forteller prosjektleder Tore Braaten.

– Etter at biologene har funnet ut at stedet ved siden av den nye omkjøringsveien ved Utstranda er et sjeldent brukbart levested for denne billearten, har vi laget et habitat for insekter i området. Et habitat er et bo-område for insekter inkludert den sjeldne Chlorophorus Herbstii, sier Braaten.

Han forteller at de fikk for en stund tilbake beskjed fra finneren av billen at dette området måtte undersøkes nærmere.

– Etter det har Statens vegvesen gjort grundige undersøkelser i området og bestemt at steinura der billen ble funnet ikke skal røres overhodet, sier Tore Braaten.

– I og med at dette er det vestligste funnet som er gjort av billearten Chlorophorus Herbstii på det europeisk-asiatiske kontinent, er det klart at det er viktig å legge til rette for at denne skal få leve og formere seg i Hole, sier prosjektlederen i Statens Vegvesen, også i områder der vi må bygge nye veier.