Sendte ikke inn journaler

En tidligere fastlege i Østfold er gitt en advarsel, etter å ha latt være å sende inn etterspurte pasientjournaler til Statens helsetilsyn. Tilsynet mot legen ble startet etter en bekymringsmelding fra NAV, som blant annet reagerte på legens takstbruk og legeerklæringer. Helsetilsynet vurderer å tilbakekalle legens autorisasjon, hvis ikke de etterspurte journalene blir sendt inn.