Hopp til innhold

Her selger de narkotika utenfor barnehagen

GRØNLAND (NRK): Barn og ansatte ser dem krangle, slåss og urinere. Det tunge rusmiljøet i Oslo kjøper og selger stoff rett utenfor barnehagens vinduer.

Hver dag foregår det åpenlyst narkotikasalg og bruk ved Urtegata barnehage på Tøyen.

Mannen til høyre er selger. Ved barnehagen treffer han kunder hele dagen. Videoen viser hvordan handelen forgår rett utenfor barnehagen. NRK filmet utenfor Urtehagen barnehage 19. og 21. september i år.

Det er denne type åpenlys omsetning politiet vil få bukt med i sin storaksjon tirsdag.

På en steinmur rett utenfor barnehagen på Grønland sitter en velkledd ung mann, med en tykk seddelbunke. Han teller penger.

Stadig får han besøk av kunder. Da leter han frem narkotika fra skoen sin, eller fra solsikkehagen som er satt opp for å pynte det urbane miljøet ved Urtehagen Mosaikk barnehage.

– Etter at Plata ble stengt har mange narkomane flyttet hit, og de er her hele tiden. Det er helt forferdelig, sier Javaria Tanveer som er daglig leder i barnehagen.

Javaria Tanveer

HÅPER PÅ ENDRING: Javeria Tanveer er leder for Urtehagen Mosaikk barnehage. Hun fortviler over narkotikamiljøet som har slått seg ned rett utenfor.

Foto: Sissel Kvalvik

Kunden får se og kjenne på stoffet før handelen er i boks. Dette gjentar seg med nye kunder hele dagen. Folk handler det de trenger, slår av en prat med kjente og går videre.

Prøver å skjerme barna

NRK filmet utenfor barnehagen 19. og 21. september i år. Bildene viser tydelig at salget foregår helt åpenlyst og uforstyrret. Her drives det butikk.

Urtehagen barnehage ligger midt på Grønland i Oslo. De har ingen gjerder som skiller barnas lekeområde fra området rundt.

– Det er slåsskamper, høye stemmer, urinering og noen er aggressive. Barna får med seg en god del hvis de er ute.

Javeria Tanveer, leder for Urtehagen Mosaikk barnehage

– Vi prøver å skjerme barna, og tar de heller med på tur hvis vi skal være ute. Det er mye som foregår her. Det verste er når det er slåsskamper. Det er skremmende, forteller Tanveer.

Kjærkommen aksjon

Nå har barnehagen håp om at dopsalget forsvinner. Tirsdag aksjonerte politiet mot flere adresser, i kampen mot det de mener er nettverk som står for omfattende narkotikaomsetning på gateplan i Oslo.

Over en tid har politiet fulgt med på narkomiljøene i sentrale deler av Oslo. De mener omsetningen av stoff i boligområder skaper utrygghet for lokalbefolkningen og de som ferdes der.

– Narkotikasalget utenfor barnehagen er helt uakseptabelt. Målet med aksjonen var å ta sentrale nettverk og personer, for å skape varige endringer i nabomiljøene, sier stasjonssjef Kåre Stølen på Grønland politistasjon til Oslo til NRK.

Trekker østover i byen

Uteseksjonen i Oslo kommune har oppsøkende patruljer hver dag hele året. De tar kontakt med personer som antas å stå i fare for å utvikle, eller som har utviklet problemer i tilknytning til rus og kriminalitet. Siden 2004 har de jevnlig talt hvor mange som er en del av det åpne rusmiljøet.

Børge Erdal

NARKOSALGET HAR FLYTTET SEG: Børge Erdal i Uteseksjonen bekrefter at det åpne rusmiljøet har flyttet seg østover den siste tiden.

Foto: Sissel Kvalvik

Samtidig som tallet på tunge misbrukere ser ut til å ha minket de siste årene, har tyngdepunktet forskjøvet seg, forteller Børge Erdal som er leder i Uteseksjonen.

– Vi så dette begynte svakt i fjor, og nå i 2014 er det helt tydelig. Hovedtyngden er nå i Storgata, Brugata , Vaterland og nedre del av Akerselva.

Samles der hvor tilbudene er

At miljøet har flyttet seg tror Erdal skyldes flere ting, blant annet at flere

Tall for det åpne rusmiljøet i Oslo

MOT ØST: Tallene fra Oslo kommunes tellinger viser at det åpne rusmiljøet flytter seg østover. De grøne og lilla områdene representerer Oslo øst.

Foto: Oslo kommune

lavterskeltilbud har flyttet lengre øst i Oslo sentrum.

– Det er flere tilbud der nå enn før. For et par år siden ble sprøyteutdelingen flyttet fra Tolbugata til Storgata. I tillegg har det kommunale mottakssenteret Prindsen blitt opprettet i samme gate.

De siste tellingene viser et tydelig bilde av akkurat hvor de narkomane oppholder seg aller mest, og det er i krysset Storgata/Brugata.

Ansatte i barnehagen er utålmodige

I Urtehagen barnehage synger barna Bæ, bæ lille lam, helt uanfektet av at penger og dop byttes rett utenfor veggene.

De ansatte her har levd med de utrivelige omgivelsene lenge nok, og håper tirsdagens aksjon fører til at barna kan leke rett utenfor barnehagen.

– Vi er positive til aksjonen, og håper det gjør at vi blir kvitt problemet, sier Tanveer.