Folkehelsa: Fant sjette tilfelle av tuberkulose knyttet til danseskolen Bårdar

– Det er nå funnet et sjette tilfelle av tuberkulose i Vest-Agder som har kjent sammenheng med tilfellene ved Bårdar.

Bårdar lysere

Folkehelseinstituttet kartlegger fortsatt om noen i nærmiljøet til de tuberkulosesmittede kan ha vært utsatt for smitte.

Foto: Magnus Brattset Drabløs / NRK

Folkehelseinstituttet jobber fremdeles med å kartlegge om flere kan ha blitt smittet i tuberkuloseutbruddet tidligere i år. I april ble det påvist tre tilfeller av lungetuberkulose i en klasse ved Bårdar Akademi i Oslo.

Et fjerde tilfelle av tuberkulose ble påvist hos en elev ved samme skole, men i en annen klasse. Et femte tilfelle med kjent sammenheng til de første fire, ble påvist i Vestfold fylke, opplyser Folkehelseinstituttet.

– Det er nå funnet et sjette tilfelle av tuberkulose i Vest-Agder som har kjent sammenheng med tilfellene ved Bårdar, sier overlege Trude Arnesen ved Avdeling for infeksjonsovervåking i Folkehelseinstituttet.

I april ble to elever ved danseskolen Bårdar Akademiet i Oslo er lagt inn på sykehus etter å ha fått påvist tuberkulose.

Analyser av tuberkulosebakterier vist at sju tidligere tuberkulosepasienter i Oslo-området har samme bakteriestamme.

– Det er derfor sannsynlig at disse 13 tilhører samme utbrudd, selv om den epidemiologiske sammenhengen mellom tilfellene foreløpig ikke er avklart, sier Arnesen.

Folkehelseinstituttet opplyser at de fortsatt kartlegger om noen i nærmiljøet til de tuberkulosesmittede kan ha vært utsatt for smitte. Det har pågått et omfattende smitteoppsporingsarbeid rundt hvert sykdomstilfelle, men dette er et tidkrevende arbeid, og mange av prøvesvarene er ikke klare enda.

Kjetil André Ward

I mai ble alle elevene ved Bårdar testet for tuberkulose.

Foto: Mats Sparby / NRK