Seks smittede i Drammen

Seks personer i Drammen har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet. Smitteveien er kjent for fem av dem, mens den er ukjent for den siste. Det er påvist ett smittetilfelle som berører Åssiden videregående skole.