Seks måneder for pasient-sex

Psykologen hadde intime forhold til tre av sine kvinnelige pasienter. Nå må han sone seks måneder i fengsel.

Hos psykologen (illustrasjonsfoto)
Foto: Silje Østmoe / NRK

En av pasientene måtte under en rekke fisketurer med psykologen kle av seg på overkroppen fordi han skulle massere henne.

Under en biltur måtte dessuten samme pasient kle av seg alle klærne og dra ned trusen fordi psykologen igjen skulle gi henne massasje.

- Utnyttet sin autoritet

En annen kvinnelig pasient hadde psykologen et seksuelt forhold til. Pasienten var tidlig i 20-årene mens psykologen var i slutten av 50-årene.

- Psykologen har utnyttet sin alder, erfaring og autoritet og retten viser også til at han har forholdt seg til de tre kvinnene delvis innenfor samme tidsrom, skriver retten i dommen.

Må sone et halvt år i fengsel

Tirsdag ettermiddag ble psykologen dømt til seks måneders fengsel i Moss tingrett. I tillegg til fengselsstraffen dømmes psykologen til å betale en erstatning på 30.000 kroner til en av kvinnene.

- Tiltalte har utvist grov uaktsomhet idet han har vist en grov mangel på faglig innsikt og grov uforsvarlig virksomhet, står det i dommen.

Statens helsetilsyn tilbakekalte mannens autorisasjon som psykolog i oktober 2005.