Hopp til innhold

Seks av sju dømt for gullsmedranet på Grønland

Seks av de sju som var tiltalt for det grove ranet av en gullsmedbutikk på Grønland i mars i fjor dømmes til fengsel.

gullsmedran Grønland

GROVT RAN: Det brutale gullsmedranet på Grønland i fjor ga ranerne et utbytte i gull på 1,4 millioner kroner.

I alt sju svenske statsborgere mellom 20 og 27 år var tiltalt etter ranet av gullsmedforretningen Sheikh Enterprises på Grønland i Oslo 29. mars i fjor.

I Oslo tingrett er nå fem dømt for grovt ran, en for medvirkning til flukt, mens en av mennene ble frifunnet.

Fem av dommene er på mellom to år og tre år og ti måneder. De tre strengeste straffene er i tråd med aktors påstander.

– Feilvurdering av tingretten

Forsvaret til en av de dømte, en mann på 22 år, har bestemt seg for å anke dommen.

– Vi mener at min klient ikke har vært med på ranet, og at retten har en feil forståelse av bevisene. Det sier 22-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien.

Retten dømte 22-åringen til 3 år og seks måneders fengsel.

Godtar dommen

Martin Hay

ANKER IKKE: Advokat Martin Hay sier hans klient var forberedt på straffen på nærmere fire år.

Foto: NRK

Advokat Martin Hay er forsvarer til den av de dømte som fikk den strengeste straffen på tre år og ti måneder. Forsvareren til den 24 år gamle mannen sier hans klient kommer til å godta dommen.

– Min klient er ikke overrasket og tar dommen helt greit. Han har erkjent straffskyld og straffen var som forventet, sier Hay.

Advokat Berit Reiss-Andersen forsvarer en av de andre dømte, en mann på 22 år.

– Min klient er kjent med dommen. Vi har akkurat snakket sammen, men har ennå ikke tatt stilling til om vi vil anke saken eller ikke, sier Reiss-Andersen.

En av de tiltalte frikjennes

En mann på 22 år er frikjent på alle punkter i tiltalen. Oslo tingrett utelukker ikke at 22-åringen kan ha vært med på ranet, men finner ikke at bevisene er sterke nok til dømme ham for ranet.

Bidro til flukt

Hilde Marie Ims

MEDVIRKNING: Advokat Hilde Marie Ims mener dommen er riktig.

Foto: Advokatfirmaet Furuholmen

En av de tiltalte, en 27 år gammel mann, ble kun dømt for medvirkning til ran. Retten mener mannen hjalp ransmennene med å flykte, og at han huset ranerne i etterkant.

27-åringen er også dømt for å oppbevare marihuana, og ble idømt en straff på totalt fem måneder. Mannens forsvarer er fornøyd med dommen, og anker heller ikke.

– Denne dommen er grundig, og tingretten trekker helt riktig slutning. Vi kommer ikke til å anke, sier advokat Hilde Marie Ims til NRK.

Får ikke erstatning

John Christian Elden

– Dommen er egnet til forundring når det gjelder butikkens erstatningskrav, sier John Christian Elden.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Gullsmedforretningen Sheikh Enterprises får ikke erstatning for det stjålne gullet.

I dommen fra Oslo tingrett står det blant annet at «retten ikke finner det tilstrekkelig godtgjort at det foreligger et økonomisk tap som er vernet av erstatningsreglene, hvoretter kravet ikke blir å ta til følge.»

Bistandsadvokat John Christian Elden syns dette er forunderlig.

– Gullsmeden fikk personlig erstatning, men retten mente han ikke hadde ført tilstrekkelig bevis for at det forelå et tap for butikken etter ranet. Vi vil vurdere om dommen skal ankes til lagmannsretten, men det avhenger av om det er noe å hente hos ranerne, sier Elden til NRK.