Seks år siden Martine-drapet

Faren til drepte Martines Vik Magnussen fra Asker mener det fortsatt er mulig at siktede Farouk Abdulhak returnerer frivillig til Storbritannia. Det seks år siden den norske studenten ble funnet drept i London.

Lørdag er det seks år siden Martine Vik Magnussen ble drept i London. Faren mener Norge kunne gjort mer i saken. Han holdt pressekonf. i dag.