Se, en vei de er enige om

Mens politikerne krangler om E18 vestfra, har Rv.4 gjennom Nittedal stille og rolig sneket seg inn i Oslopakke 3 nordfra.

Flammen

NYTT KULTURHUS: Nittedals nye kulturhus 'Flammen' er i ferd med å reise seg rett nord for rådhuset på Mo. Veien blokkerer for videre sentrumsutvikling.

Foto: Olav Juven / NRK

Blir Oslo, Akershus og staten enige om en ny Oslopakke 3, er en omlegging av Rv.4 forbi Nittedal sentrum en del av pakka. Det er det eneste nye veiprosjektet man i dag kan si noe så sikkert om.

Hilde Thorkildsen

LYKKELIG: Å flytte Rv.4 er en forutsetning for å videreutvikle kommunesenteret på Mo, konstaterer Nittedals-ordfører Hilde Thorkildsen (Ap).

Foto: Olav Juven / NRK

Nittedal kommune har i årevis ønsket å legge Rv.4 i en sløyfe forbi kommunesenteret på Mo. Grunnen er at veien blokkerer for sentrumsutviklingen i bygda.

– Jeg er lykkelig for at Rv.4 ser ut til å være inne. Det er viktig for hele Nittedals-samfunnet og vår visjon om et nytt sentrum, sier ordfører Hilde Thorkildsen (Ap).

– Ved å flytte veien får vi frigjort arealer til å få bygd det klimanøytrale sentrumsområdet vi har vedtatt, sier Thorkildsen.

Ordføreren legger til at en veiomlegging også er en forutsetning for å nå målet om at 80 prosent av veksten i kommunen skal komme i Rotnes-området.

Vil bygge veien tidlig

Tonje Brenna

PRIORITERER RV.4: Ny Rv.4 i Nittedal bør kunne komme i gang raskt, mener Oslopakke 3-forhandler Tonje Brenna (Ap).

Foto: Nina Eriksen / NRK

– Rv.4 er en veldig viktig vei for trafikken som kommer fra og via Hadeland, og det er en veldig viktig vei for de som bor i Nittedal, konstaterer Tonje Brenna (Ap), én av tre Oslopakke 3-forhandlere fra Akershus.

– I dag går veien tvers gjennom Nittedal sentrum, et område i stor vekst. Når Nittedal selv sier at vi kan tenke oss å flytte veien slik at vi kan fortette litt og bevare grøntområdene våre, er det et veldig bra initiativ som vi gjerne vil være med på, sier Brenna.

Forhandlingsdelegasjonen fra Akershus, som består av Tonje Brenna, Anette Solli (H) og Solveig Schytz (V), er enige om å prioritere Rv.4 tidlig i perioden.

I de foreløpige skissene til ny Oslopakke 3 er det satt av rundt 700 millioner kroner til veien. Byggestart kan bli en gang mellom 2018 og 2020.

Fra Oslos side er Rv.4 ansett som et lokalt Akershus-prosjekt som de ikke har motforestillinger mot hvis Akershus ønsker å bruke sin andel av bompengeinntektene på veien.

Må bli enige om alt

– Det er ikke Rv.4 det står på i forhandlingene med Oslo. Så er det sånn med denne avtalen at vi ikke er enige før vi er enige om alt. Men når vi er enige, så bør finansiering av Rv.4 være i boks, sier Tonje Brenna.

I dag møtes Oslopakke 3-forhandlerne til nok et forsøk på å løse den innviklede E18-floken. Andre vei- og bytuviklingsprosjekter som fortsatt diskuteres er Manglerudtunnelen, Røatunnelen, Filipstad-lokk på E18 og E6-lokk på Furuset.

På kollektivsiden er det enighet om å få på plass Fornebubanen, sentrumstunnelen og baneløsninger på Nedre Romerike. Forutsetningen er at partene overhodet greier å bli enige om en ny avtale.