Se ulvedebatten fra Eidsvoll

Se NRKs ulvedebatt fra beredskapsbeitet for sauer på Jøndalsvangen i Eidsvoll.

Ulvedebatt fra Eidsvoll

Trygve Slagsvold Vedum (Sp), Guri Melby (V), Øyvind Solum (MDG/leder i rovviltnemda) og Kristian Tonning Riise (H) var med i diskusjonen.

I tillegg var samfunnsforsker Ketil Skogen med. Han mener ulvesaken handler om mye annet enn sau.

I løpet av sommeren ble 300 sauer drept av ulv i Hurdal, Hadeland og Toten. Én ulv står bak omtrent en tredel av de registrerte rovviltskadene på sau i Norge hittil i år.

Ulv er antakelig det mest vellykkede, tilpasningsdyktige dyret vi har i hele verden.

Kristian Tonning Riise, Høyre i Hedmark

– Jakttradisjoner blir ødelagt

Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet poengterer at ulven griper inn i folks hverdag.

– Det handler om at vi har mer og mer nærgående ulv. Det er veldig slitsomt for folk å ha nærgående ulv. Det handler om at den historiske beiteretten blir borte. Store dyrelidelser, og selvfølgelig jakt og jakttradisjoner blir ødelagt. ulvedebatten handler om folks liv.

Hvis vi vinner valget skal vi sørge for at det ikke blir masseslakt av ulv.

Guri Melby (V)

Tigre og elefanter

Øyvind Solum som både er med i Miljøpartiet De Grønne og som leder rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold spurte om det er slik at vi vil ha en verden uten natur, med bare næringsområder og parker.

– Mener vi at andre land skal ha rett til å utrydde sine rovdyr? Syns vi det er greit at tigre og elefanter forsvinner?