Se distriktsnyheter klokka 22.55

Nyheter fra distriktet 19.45.