Se distriktsnyhetene klokka 19.50

Distriktssending fra NRK Oslo og Viken torsdag 26. mars 2020.