Se distriktsnyhetene klokka 19.50

Se distriktsnyhetene NRK Oslo og Viken onsdag 25. mars 2020.