Se distriktsnyhetene klokka 19.45

Distriktsnyheter fra NRK Oslo og Viken 5. februar 2020.