Se distriktsnyhetene klokka 19.45

Distriktnyheter fra NRK Oslo og Viken 21. januar 2020.